Föremål

StenkistaFöremål

Kista av sten från en grav vid Örberga kyrka i Östergötland. Graven är från en tid då kristendomen var ny i Sverige. På kistan står en skrift som har tolkats som: ”Torger(?) lät lägga dessa kummel över Kuhu (=Gunna?) moder sin. Gudarna hjälpe hennes själ.” Kistan är en rekonstruktion, ett försök att återskapa, den ursprungliga graven.