Föremål

Unnas stenFöremål

En spetsig runsten av granit med röd textslinga. I mitten syns ett kors och ett drakhuvud.
Foto: Helena Bonnevier, Historiska museet/SHM (CC BY)

En runsten är en sten med inristad runskrift. Runskriften var den första skriften i Skandinavien.

Den här stenen kallas Unnas sten. Den är gjord mellan 1050 och 1080. Kvinnan Unna resa den över sin son Östen. Så här står det på stenen: "Unna lät resa denna sten efter sin son Östen, som dog i vita kläder. Gud hjälpe hans själ."

Att Östen dog i vita kläder betyder att han var döpt. Han var alltså kristen. Vi kan också se att Unna var kristen genom att stenen har ett kors och texten avslutas med en bön.

Föremålsnummer: 44677, Historiska museet.