Föremål

VälkomstskålFöremål

En silverskål med två handtag.
Foto: Erik Lernestål, Skoklosters slott/SHM (CC BY)

Silverskål av okänd svensk mästare. Skålen har tidigare kallats Karl XI:s dopskål, men det är fel. Mer sannolikt är att skålen är en gåva till kungen från Sala silvergruva. Karl XI besökte gruvan 13 augusti 1687. I en beskrivning av kungens besök står det att han fick dricka bergsmännens välgång ur en skål när han kommit ner i schaktet.

Skålen är märkt på ena sidan med stora riksvapnet under en kunglig krona. På den andra sidan finns Bergskollegiums vapen.

Datering: 1600-talets andra hälft.

Mått: diameter 160 mm, höjd 47 mm

Föremålsnummer: 54, Skoklosters slott.