Föremål

VerktygslådaFöremål

En trälåda med en mängd snickarverktyg.
Foto: Ola Myrin, Historiska museet/SHM ( CC BY)

Vid en plöjning 1936 på Gotland hittade en bonde en kista av trä med verktyg, råmaterial och andra hantverksföremål. Kistan blev nästan inte alls skadad av traktorns plog trots den våldsamma behandling den fick klara av. Då arkeologer undersökte bondens fynd kunde de se att både lådan och föremålen som låg i den var mycket gamla, över 1000 år. Bonden hade hittat en vikingatida verktygslåda.

Mått: längd 900 mm höjd 300 mm

Föremålsnummer: 107095, Historiska museet.