Föremål

Völvans stavFöremål

Böjd bronsstav med ett litet hus på toppen.
Foto: Jens Mohr, Historiska museet/SHM (CC BY)

I Historiska museets samlingar finns fyra så kallade völvestavar. En speciell person i det vikingatida samhället var völvan, som ansågs ha magiska krafter och förmågan att se in i framtiden. Staven var ett viktigt föremål för völvan, ordet völva betyder också stavbärare. Den mest kända völvestaven är kommer från Klinta på Öland. Den hittades i en grav som tillhört en kvinna. Staven är av järn med detaljer av brons.

Föremålsnummer: 107776_HST, Historiska museet.

På stavens topp finns ett litet hus – det är ett av få tredimensionella avbildningar som finns av hus från vikingatiden. Kring huset har det från början stått fyra djur – idag finns endast ett bevarat – med blickarna vända upp mot husets tak.

Bilden visar en nutida kopia av staven. Foto: Oskar Kullander/SHM (CC BY)

impguide_20070215_451364