Lektion

Gustav Vasas rustningLektion

Hur kan vi veta att den verkligen var hans?

1500-tal

Collage med ett porträtt av Gustav Vasa, en rustning och en röntgenbild av ett skelett.
För Gustav Vasa räckte inte att styra riket med fast hand. Han ville se bra ut medan han gjorde det också. Dyra kläder och rustningar var ett måste i kungens klädkammare. Hur kan vi veta om han beställde just den här rustningen? Kan rustningen ge några ledtrådar? Finns det andra källor?

Gustav Vasa beställer lyxvaror

Den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till kung av Sverige. Även om han kom från en högadlig familj som hörde till de allra förnämsta i riket, var han inte av kunglig släkt. För Gustav gällde att visa de andra kungarna i Europa att han var en kung att räkna med, även om han bara var den förste kungen i en ny kungaätt.

Gustav Vasas strategi var att göra som de andra kungarna och ett sätt var att beställa rustningar av bästa kvalitet. Till sin hjälp hade Gustav Vasa en köpman som hette Klaus Heijder. Han kom från södra Tyskland där de allra skickligaste rustningsmakarna (harneskmakarna) fanns.

Varor som de svenska bönderna hade betalat som skatt till kungen (järn, smör, oxhudar, älghudar med mera) fick Klaus i uppdrag att ta med sig till Tyskland. Där skulle han sälja varorna till högstbjudande. För pengarna skulle Klaus köpa lyxvaror till kungen och hans hov. En sådan lyxvara kunde vara en rustning av bästa kvalitet.

Vem var Gustav Vasa?

Gustav Vasa

Namn: Gustav Eriksson
Född: troligen 12 maj 1496
Födelseplats: Lindholmens gård i Orkesta socken. Eller kanske på Rydboholms slott.
Död: 29 september 1560
Dödsplats: Slottet Tre kronor i Stockholm
Jobb: Kung
Känd för: Enade Sverige

Målat porträtt av man från 1500-talet, med ljust hår och skägg och mörka, guldbroderade kläder.

Rustningen på museet

Filmsekvens i museet framför rustningen där t ex Sofi håller i träplattan och läser:
På den här plattan som berättar om föremålen i montern står det om den här rustningen att det är Gustav Vasas helrustning, som är inköpt i Augsburg 1540 av köpmannen Klaus Heijder på uppdrag av kungen. ”Men/Frågan är” Hur vet vi egentligen det?

Rustningen

Här ser du rustningen. Klicka på siffrorna och lär dig mer om den.

LRK_Gustav Vasas rustning_DIG25347

Källor

1. Livrustkammarinventariet 1548

Vad är det här för en konstig text? Bara lugn, du ska få hjälp att läsa den!

LRK_Gustav Vasas rustning_inventarium

Texten här ovanför är ett inventarium, alltså en lista över ägodelar, från 1548. Där står det om en rustning som kungen hade beställt. Kan du läsa texten? Du kan börja med att försöka hitta orden "harnisk", "köris" och "höfft". Sen kan du fälla ut texten nedan och få mer hjälp.

Ordlista

  • Harnisk = rustning
  • Köris = rustning
  • Geäst = etsad
  • Höfft = huvud
  • Mz = med

Sen lägger vi till mer text. Eller ska vi göra en interaktiv bild och klistra in delar av texten, med transkribering och översättning?

2. Gustav Vasas skelett

Ja, vi kan faktiskt jämföra med kungens eget skelett! Det var nämligen några forskare som öppnade hans grav och tog röntgenbilder av skelettet på 1950-talet. Om man mäter benen kan man komma fram till hur lång han var.

De längsta benen i skelettet är lårbenen. Måtten på dem används när en beräkning av kroppslängden på ett skelett ska göras. Gustav Vasas lårben var 496 respektive 492 mm långa. Enligt de senaste beräkningarna som gjorts ska Gustav Vasa ha varit ca 180 cm lång.

Röntgenbild av människoskelett

3. Ett mynt från 1546

Ett silvermynt som visar Gustav Vasa i rustning och krona.

Fundera

  • Vad betyder det att "gå till källorna"?
  • Går det att veta säkert att den här rustningen var Gustav Vasas?

Publicerad:

Uppdaterad: