Lektion

Åk 4-6

I Herrens år 1499Lektion

Vad kan en stentavla berätta?

1499

Glimmingehus, Skåne

Foto av Glimmingehus i Skåne.
Foto: Glimmingehus/RAÄ (CC BY).
Glimmingehus. Den bäst bevarade borgen från medeltiden i Norden. En riktig riddarborg! Den byggdes år 1499 av adelsmannen Jens Holgersen Ulfstand som bostad och försvar.

Glimmingehus

Glimmingehus fungerade både som skrytbygge och som en enorm bondgård med eget försvar. Det var ett samhälle i miniatyr och krävde mycket tjänstefolk. De arbetade med mat, kläder och andra hantverk. Efter hand blev borgen omodern och opraktisk. Några hundra år efter Jens död blev den förråd för säd, för att sedan på 1900-talet bli fornminne och museum.

Tryck föreställande ingångsportalen på Glimmingehus
Ingången med stentavlan. Teckning av Fr. Richart ur Skånska Herregårdar, 1861 (Public domain).

Ovanför ingången finns en stor stentavla. Den har en massa spännande kunskap att ge oss – som hur personerna bakom Glimmingehus ville berätta om sig själva, hur livsvillkoren varierat för människorna på platsen, samt om vilka kontakter de hade i Norden och Europa.

Till bygget av borgen tog Jens hit den tyske stenhuggaren Adam van Düren. En stor del av stenen hämtades från Gotland. Det kunde Jens lätt fixa, då han skötte ön åt Danmarks kung. Så Glimmingehus är en skånsk borg, byggd i Danmark av en tysk person, med sten från Gotland, som då var danskt!

Stentavlan

Jens lät Adam göra en stor kalkstentavla, som skulle sitta ovanför ingången med saker han tyckte att alla som besökte hans borg skulle ha klart för sig. Han använde både bild och text för att förmedla sitt budskap. Figurerna består av en riddare i mitten med två adelskvinnor på varsin sida. Alla har hjälmprydda vapensköldar vid sina fötter med symbolen för sin släkt på.

Vi tror inte att figurerna ska föreställa en särskild person, utan att de visar vilken sorts människa det rör sig om. Ovanför varje figur finns en text som är svår att se och läsa på tavlan. Här nedan kan du se vad där står:

Bild föreställande en stentavla från 1499 med figurer och inskriptioner.

Bilden på stentavlan kommer från Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek i Danmark. Texten på tavlan är faktiskt dansk, eftersom Skåne var danskt. Språket som talades var dåtida skånska, en Östdansk dialekt. Du kanske undrar hur det lät?

Här kan du höra hur Jens kan ha talat. Texten är inspelad av Ola Svensson, språkvetare och arkeolog, fil. Dr.

Stentavlan på Glimmingehus

Anno domini 1499 annen sancte valborge dagh tha lade jak iens holgerson første stenen i grvndvalen i thet hvs. Anno domini 1495 sancte elsebe dagh tha døde iak holger axels dotter pa visborgh ok ligger i tomorpe closter. Anno domini 1498 sancti olavi dagh tha giorde iens holgerson sit brøllop ok met margreta arvits dotter pa visborg.

Folket på Glimmingehus

Kopparstick från 1680 av Glimmingehus
Kopparstick av Glimmingehus. Gerhard von Buhrman, 1680 (PD).

Hur var det att arbeta på Glimmingehus i början av 1500-talet? Vilka arbetsuppgifter fanns och vad fick de för lön och mat? Hör om personer som svenner, fatabursfrun och kocken! 

Fundera

  • Om någon annan än Jens beställt tavlan om honom – hur tror ni den skulle ha blivit? Hur tror ni tjänstefolket på Glimmingehus skulle ha gjort den? Eller tyska Hansan?
Glimmingehus logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Riksantikvarieämbetet Glimmingehus

För lärare

Vad kan stentavlan på Glimmingehus säga om hur familjen som bodde där ville framställa sig själva och sin betydelse? Och vad berättar den för oss om levnadsförhållanden på 1400-talet?