Lektion

Privilegiebrev för KopparbergetLektion

Vilka regler behövs för att människor ska kunna leva tillsammans?

1300-tal

Falun

I Falun har det funnits en koppargruva i mer än 1000 år. År 1347 fick gruvan ett privilegiebrev av kung Magnus Eriksson. I brevet finns regler för vad människorna vid gruvan fick och inte fick göra. Varför skrev kungen ett sådant brev?

Vad är ett privilegiebrev?

Det här är ett privilegiebrev som kung Magnus Eriksson skrev till Kopparberget 1347. Kopparberget är det gamla namnet på Falu Gruva. På 1300-talet bor de flesta människorna i Sverige på landet. Det finns också några små städer, till exempel Stockholm, Visby och Kalmar. På landet och i städerna finns det olika regler för vem som ska få handla med varor och vem som bestämmer. Reglerna som finns i städerna kallas för privilegier. När en stad blir till får den ett privilegiebrev där alla reglerna finns nedskrivna. Till det som ska bli Falun har det också flyttat många människor för att jobba i gruvan som finns där.

Vackert handskriven text på vitt papper.

Varför får gruvan ett privilegiebrev?

Kungen skriver ett privilegiebrev för gruvan i Falun för att det ska finnas regler som bestämmer vad människorna får och inte får göra. Exempel på regler

  • Den som arbetar vid gruvan ska ha rätt att bygga ett hus.
  • Kungens fogde ska bestämma vid gruvan tillsammans med 12 män som utses av dem som äger gruvan.
  • Det finns också bestämt hur mycket lön som ska betalas ut.
  • Det finns bestämt vad det ska kosta att köpa olika sorters tyger.

Men gruvan var ju inte en stad?

Falun är inte en stad utan privilegierna gäller för gruvan. Det bor ändå så många människor vid gruvan att det behövs regler, precis som i en stad. Kung Magnus Eriksson skrev inte bara privilegiebrev han skapade också en landslag, som gällde överallt på landet i Sverige, och en stadslag, som gällde i alla Sveriges städer. Innan så hade det funnits olika lagar i olika delar av landet, men från och med Magnus Erikssons tid skulle det vara samma regler och lagar i hela Sverige.

Vad är det som hänger under brevet?

Under dokumentet har kungen hängt sitt sigill. De flesta människorna på 1300-talet kunde inte läsa, men de kunde känna igen ett sigill. Bilden kom från en stämpel som sattes ner i vax som var varmt och mjukt. När vaxet sen stelnade blev bilden kvar. Sigillet visade att kungen hade godkänt det som stod i dokumentet. Sigill användes även av andra människor när de skulle godkänna saker som skrivits ner, till exempel testamenten och avtal.

Kung Magnus Eriksson hade två olika sigill. Ett med ett lejon på och ett som visar när han sitter som kung på en tron med krona på huvudet. Sigillen var personliga och kunde föreställa något som man kopplade ihop med just den personen, eller så var det bara en bild som ingen annan använde. Det var viktigt att alla sigill såg olika ut. Bilderna på sigillen kunde föreställa nästan vad som helst.

Diskutera

När många människor bor på samma plats är det nödvändigt att komma överens. Privilegiebrevet berättar vilka regler som fanns vid Falu Gruva på medeltiden. Vilka regler från 1347 skulle du vilja ha kvar, och vilka skulle du ta bort om du fick välja?

Publicerad:

Uppdaterad: