Rättigheter

Text, bilder och mediafiler från Sveriges historia får användas fritt i skolundervisning.

Bilder och publicering

All bilder som har licensen CC BY är fria att använda, under förutsättning att upphovsman och/eller att museet anges i samband med bildens publicering. För övriga bilder gäller antingen upphovsrätt eller den licens som är angiven.