Karta över Arktis från 1834.
Karta över John Ross expedition till Arktis, 1834. Ur "Beskrifning om en resa i Polartrakterna" (Public domain).

Visst finns det fördelar med att hitta en egen väg för att finna Nordvästpassagen, i synnerhet eftersom alla andra har misslyckats. Å andra sidan är det kanske det är så att de andra har varit på väg åt rätt håll, men bara inte åkt tillräckligt långt.

Varje expedition bygger på tidigare erfarenheter. I redogörelserna för sin expedition skrev John Ross att en av deras främsta upptäckter var att Nordvästpassagen inte fanns genom Prinsregent-sundet.

Och, det är klart: hade Ross inte tagit samma väg som William Parrys expedition, hade de inte kunnat äta av Parrys kvarlämnade konserver.

När Ross och hans besättning väl kommit till Arktis såg de en liten grupp inuiter med spjut som gömde sig bakom en klippa. Vad skulle du ha gjort?