Lärarhandledning

Åk 7-9

Gymnasiet

Från fosforförgiftning till fri abortLärarhandledning

- en fråga om liv och död
Lista över personer och dödsorsaker.
Död- och begravningsbok från Södra BB i Stockholm 1896, Stockholms stadsarkiv.

Varför dog Amanda Eriksson? I den här lektionen reflekterar eleverna kring hur kvinnors rätt att bestämma över sin kropp och sin graviditet har förändrats över tid.

Koppling till skolans kursplan

Centralt innehåll årskurs 7-9 (Lgr 22)

Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Bild­andet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen(...). Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Centralt innehåll gymnasiet (Gy 11)

Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.

Övning 1

 • Låt eleverna läsa igenom lektionen och titta på Lennerheds föreläsning “Lär dig om: Aborträttens historia”
 • Låt eleverna göra quizfrågorna, enskilt, i grupper eller i helklass, för att kontrollera att alla har förstått föreläsningens innehåll.

Quiz

Fråga 1. Vilka var kvinnorna som gjorde abort innan det blev tillåtet?
1. Framför allt fattiga kvinnor gjorde abort, men till viss del också kvinnor ur medel- och överklassen
X. Kvinnor som hade svåra sjukdomar
2. Kvinnor ur alla samhällsklasser gjorde abort, men det var främst kvinnor ur medel- och överklass som hade råd att söka sig till en illegal abortör.

Fråga 2. Vilket år beslutade riksdagen om att införa fri abort i Sverige?
1. 1938
X. 1950
2. 1974

Fråga 3. Vilket historiskt källmaterial hänvisar Lena Lennerhed till i föreläsningen?
1. Abortören Olofssons journaler över de kvinnor han gjort abort på
X. Olika abortörers dagboksanteckningar
2. Tidningsartiklar om demonstrationer för fri abort

Fråga 4. Varför minskade antalet lagliga aborter på 1950-talet?
1. Abortlagen ändrades
X. Normerna i samhället förändrades
2. Det blev dyrare med abort

Fråga 5. I vilket land är abort förbjudet idag?
1. Polen
X. Irland
2. Rumänien

 • Använd återstående lektionstid för att diskutera lektionens frågeställningar i helklass eller i mindre grupper:
 1. Vilka argument har använts för och emot abort?
 2. Från vilket perspektiv har argumenten framförts? Kvinnans? Barnets? Samhällets?
 3. Vilka argument framförs idag för och emot abort?

Övning 2 - kontinuitet och förändring

Låt eleverna se informationsfilmen Vi ska ha barn, från 1948 från Filmarkivet (20 minuter) och anteckna sina reflektioner kring vad filmen berättar om den tidens rådande lagar och normer i samhället kopplat till abort och familjebildande? Låt sedan eleverna lyssna på poddavsnittet Kvinnans plats - Grupp 8 fyller Stadsmuseet år 1970 (29 minuter) och anteckna sina reflektioner kring vad den berättar om sin tids rådande lagar och normer kopplat till kvinnors rättigheter, familjebildning och rätten till den egna kroppen? Vilka likheter och skillnader finns?

Låt därefter eleverna skriva en avslutande diskussion kring kontinuitet och förändring utifrån arkivmaterialet i lektionen, filmen och podden. På vilket sätt förändrades normerna i samhället och förväntningarna på kvinnor? Finns det normer som har lever kvar idag? Hållpunkter för elevernas diskussion är:

 • Källmaterialet från Södra BB med Amanda Eriksson från 1896
 • Rättsfallet med Ivar Olofsson från 1935.
 • Informationsfilmen "Vi ska ha barn" från år 1948.
 • Podden om Grupp 8 1970
 • Lagändringen 1974-75

Uppgiften kan genomföras enskilt eller i grupper. Till sin hjälp har eleverna Lena Lennerheds föreläsning och information och källmaterial under rubriken Vidareläsning och källmaterial.

(Den rätta tipsraden: 2, 2, 1, X, 1)


Vidareläsning och källmaterial

Vi ska ha barn, informationsfilm från 1948 från Filmarkivet.

Kvinnans plats - Grupp 8 fyller Stadsmuseet år 1970, podd från Stockholms Kvinnohistoriska.

Kvinnans plats - Klåda i kön till Bryggargatan 6, 1889, podd från Stockholms Kvinnohistoriska.

Död- och begravningsbok 1896 från Södra Barnbördshuset i Stockholmskällan.

Källmaterial om Ivar Olofsson i Stockholmskällan.

Om "oäkta" barn och barnamord i Stockholmskällan.

Mer källmaterial kring Sexualitet, samtycke och relationer i Stockholmskällan.

Förbjudna förbindelser, Riksarkivet.

RFSU:s historia Riksförbundet för sexuell upplysning

Abortlagen på Riksdagens hemsida

logga stockholms kvinnohistoriska

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Stockholms kvinnohistoriska

För elever

Hur har kvinnors rätt att bestämma över sin kropp och sin graviditet förändrats över tid? För Amanda Eriksson innebar hennes abortförsök döden. Vad betyder aborträtten för dig?