Lärarhandledning

Åk 7-9

Gymnasiet

Är du A eller Y?Lärarhandledning

Vad kan några hårlockar säga om rasbiologins människosyn?
En metallskena med många hårlockar i olika färger.
Foto: Emma-Sofia Olsson, Medicinhistoriska museet i Uppsala (CC BY).
Den här lektionen ger en inblick i hur rasbiologin sorterade människor och varför de skulle sorteras.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22 Centralt innehåll - högstadiet

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen

  • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier

Lgr22 betygskriterier

  • Eleven visar kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.

Läroplan för gymnasieskolan - Historia 1a2

  • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.

Läroplan för gymnasieskolan - betygskriterier

  • Eleven kan använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Lektionen

Syftet med lektionen är att eleverna ska reflektera över rasbiologins intentioner och konsekvenser. De kommer också att lära sig vanliga begrepp som används i diskussionen om rasbiologi.

För att kunna tillgodogöra sig lektionen, bör eleverna ha grundläggande kunskaper kring de stora samhällsförändringarna i slutet av 1800- och början av 1900-talen, så som industrialiseringen och dess följder.

Övning: Är du A eller Y?

Tidsåtgång: ca 20 minuter.

Syftet med övningen är att eleverna ska få tänka igenom vilka konsekvenser det kan få att sortera människor efter egenskaper som hårfärg.

Dela upp eleverna i grupper och låt dem diskutera följande frågor:

  • Varför ville rasbiologerna sortera människor?
  • Vad kan hända när man bestämmer att vissa egenskaper är mer värdefulla än andra?

Låt eleverna ställa sig på rad, i hårfärgsordning. Hur blev det? Låt dem reflektera i helklass. Blev det övervikt för en viss hårfärg? Vad skulle det betyda, ur rasbiologperspektiv? Hur känns det att sortera sig så här?

Övning: En begreppsanalys

Tidsåtgång: 1 timme

Den här övningen riktar sig främst till gymnasieskolan, men kan även fungera för en intresserad högstadieklass eller enskilda elever. Syftet är att fördjupa sig i rasbiologins begreppsvärld och därmed få en fördjupad förståelse för den ideologi som låg till grund för den. Övningen kan också användas som hemuppgift.

Låt eleverna läsa artikeln om rashygien från Nordisk familjebok. Den skrevs av Herman Lundborg själv. I artikeln kommer de att hitta begreppen från ordlistan i lektionen.

Därefter kan de läsa Wikipedias artikel om rashygien. Vilka begrepp används där? Hur används de? Jämför de två artiklarna. Är de positiva eller negativa till rashygien? Hur märker man det?

Källor

  • Nordisk familjebok, uggleupplagan (1915). Artikel om rashygien.
  • Wikipedia. Artikel om rashygien.
  • Gunnar Broberg, Statlig rasforskning: En historik över Rasbiologiska institutet (Lund 1995)
  • Gunnar Broberg och Mattias Tydén, Oönskade i folkhemmet: Rashygien och sterilisering i Sverige (Stockholm 2005)
Medicinhistoriska museets logotyp som föreställer en orm som ringlar sig runt en stav och dricker ur en skål.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Medicinhistoriska museet i Uppsala

För elever

Den här lektionen ger en inblick i hur rasbiologin sorterade människor och varför de skulle sorteras.