Lektion

Är du A eller Y?Lektion

Vad kan några hårlockar säga om rasbiologins människosyn?
En metallskena med många hårlockar i olika färger.
Den här lektionen ger en inblick i hur rasbiologin sorterade människor och varför de skulle sorteras.

Föremål

Hårskenan

Denna hårprovsskena har tillhört Statens institut för rasbiologi. På skenan finns en text på tyska. Den kan översättas till: ”Hårfärgs-prov enligt Fischer-Saller skalan”. Fischer-Saller var en skala som användes inom rasbiologin för att sortera människor. Skalan går från A till Y där A är blond och Y är svarthårig. Det finns även en separat skala för röda och rödblonda nyanser. Den anges med romerska siffror från I till VI.

Metallskena med en rad hårtofsar i olika färgnyanser.

Ideologi

Den svenska folkstammens urartning

Befolkningen i Sverige ökade enormt under 1800-talet. Ökningen skapade viss oro för den svenska folkstammens kvalitet. Var svenskarna friska och renrasiga nog? Det beslutades att en inventering av Sveriges befolkning var nödvändig. Syftet var att klargöra graden av urartning.

Aktörer

Statens institut för rasbiologi

Statens institut för rasbiologi startade sin verksamhet år 1922. Institutets uppdrag var att inventera det svenska folket. Vid inventeringen delades människor upp efter ras. Till hjälp hade institutet olika instrument och skalor, bland annat hårprovsskenor. Hårfärg, ögonfärg och huvudstorlek var av stor betydelse för att bestämma ras och graden av renrasighet.

Herman Lundborg

Herman Lundborg var institutets första chef. Under hans ledning inventerades ungefär 100 000 personer i Sverige. Från början var det främst fråga om värnpliktiga och studenter. Sedan hamnade det samiska urfolket i fokus. Inventeringen av hela Sveriges befolkning slutfördes aldrig. Inte heller framkom några bevis för urartning.

Ordlista

Det här är begrepp som var vanliga inom rasbiologin, men som vi inte använder så mycket idag.

  • Rasbiologi – Rasbiologin delade upp människor i olika raser och försökte bevisa att vissa människor var mer värda än andra, utifrån deras utseende.
  • Rashygien – Skulle göra rasbiologin till verklighet genom politik och teknik.
  • Inventering – Insamling av information.
  • Folkstam – Ett begrepp som kommer från en tanke om etniska folk, att det finns en biologisk grund i att vara svensk och inte en geografisk.
  • Folkhälsa – Den generella nivån av sjukdom och friskhet hos befolkningen, hur bra deras fysiska form är samt hur många som bär på långvariga och ärftliga sjukdomar.
  • Urartning – När man tänkte sig att människan gick att jämföra med växter så hade man en bild av att människan skulle kunna drabbas av urartning. Detta betyder att man var orolig att människosläktet blev sämre och sämre.
  • Eugenik – Att genom biologisk förädling förbättra människan.
  • Positiv eugenik – Att på olika sätt öka möjligheterna för de med goda anlag att skaffa barn.
  • Negativ eugenik – Att på olika sätt skapa hinder för de som ansågs olämpliga att skaffa barn.

Diskutera

Publicerad:

Uppdaterad: