SMF_IDKORT_topp
Detalj av Lilli Brünns identitetskort. Foto: Ola Myrin, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.

Lektion

Åk 9 och gymnasiet

Lilli Brünns ID-kort från 1939Lektion

Vad berättar en identitetshandling om förföljelsen av Tysklands judar?

1939

Berlin, Weisensee

I den här lektionen undersöker du en identitetshandling utfärdad i Berlin 1939 tillsammans med ett par ytterligare handlingar kopplade till Lilli Brünns flykt från Nazityskland våren 1939. Vilka uttryck för den tyska naziregimens förföljelse av de tyska judarna kan vi se i källmaterialet?  

Lillis identitetskort

Bilden föreställer Lilli Brünns identitetskort, eller Kennkarte som det hette på tyska. Dokumentet är ungefär lika stort som ett A4-papper och bildar ihopvikt ett litet fyrasidigt häfte. Dokumentets insida är själva id-handlingen. Klicka på de olika siffrorna för att undersöka id-handlingen.

SMF_IDKORT_helbild

Lillis identitetshandling är utfärdad i januari 1939 och samma år fick Lilli Brünn och hennes man Walter inresetillstånd till Sverige och lämnade Tyskland. Precis som alla andra judiska medborgare i Tyskland hade de utsatts för mer och mer förtryck sedan nationalsocialisterna och Adolf Hitler tog makten i Tyskland 1933. Under 1930-talet var naziregimens mål med förföljelserna att få alla judar att lämna Tyskland.

Brünns varuhus i Berlin

Varuhuset A. Brünn Jr. Låg i Weisensee, i nordöstra Berlin. Det var ett familjeföretag som Adolf Aaron Brünn hade drivit sedan 1880-talet. När Adolf Hitler kom till makten i Tyskland 1933 hade Adolf Brünns son Walter tagit över företaget. Affärerna blomstrade och varuhuset hade utökats med nybyggda lokaler med stora moderna skyltfönster år 1928.
Lilli, som var född i Berlin 1906, var gift med Walter Brünn.

Den nya nationalsocialistiska regeringens förföljelser av den judiska befolkningen blev mer och mer märkbar för familjen Brünn, precis som för alla andra judar i Tyskland. Men för många kom händelserna i november 1938 ändå som en chock.

Två män som går förbi ett sönderslaget skyltfönster
Dagen efter Novemberpogromen. Foto: National Archives and Records Administration, College Park (PD)

Varuhuset vandaliseras och Walter sätts i ett läger

Redan under sommaren 1938 vandaliseras familjen Brünns varuhus. Davidsstjärnor och karikatyrer målades på skyltfönstren tillsammans med ordet ”jude”. Senare, under novemberpogromen, fängslades Walter Brünn i koncentrationslägret Sachsenhausen under två veckor.

Walter tvingades sälja familjeföretaget för en mycket mindre summa än det var värt och en person som var ”arisk”, enligt den nationalsocialistiska definitionen, drev varuhuset vidare. Det är ett exempel på så kallad arisering av judiska företag.

gulnat papper med trasiga kanter och tryckt text

”Vi har tagit över varuhuset  
A. Brünn jr., Weisensee  
Berliner Allee 29-32 i ariskt ägande och 
öppnade fredagen den 18 november.  
Vi ber om ditt besök!  
På nästa sida ger vi dig några av våra många bevis på våra bra priser.  

Erwin Schröder K-G.” 

Inresetillstånd

”Inresa Lilli Bruenn godkänd. Hämta visum svenska konsulatet”. Bilden visar telegrammet från Mosaiska församlingen i Stockholm om att Lilli hade fått inresetillstånd till Sverige.

Ju fler judar som ville lämna Tyskland desto fler länder begränsade den judiska invandringen. Att vara jude och förföljd av naziregimen räckte inte som skäl att få uppehållstillstånd i Sverige och de flyktingar som kom fick inte kosta något för staten. Den mosaiska (judiska) församlingen och olika hjälporganisationer arbetade hårt för att hjälpa judiska flyktingar. Lilli och Walter var två av cirka tretusen judar som kom till Sverige under 1930-talet.

SMF_Telegram 960x1080

Novemberpogromen

Natten mellan den 9 och den 10 november brände lokala SA-grupper 1400 synagogor och judiska bönehus i Tyskland. Över 7000 judiska butiker vandaliserades och SA-männen bröt sig även in i judiska hem och förstörde dem. Judar misshandlades och mördades och över 30 000 judiska män fängslades i koncentrationsläger. De som lovade att de skulle lämna Tyskland släpptes fria igen.   
Även lagstiftning var ett viktigt verktyg för den nya regimen. Under åren 1935 – 1939 stiftades en rad nya lagar som på olika sätt begränsade den judiska befolkningens rättigheter och möjligheter att utöva sina yrken, utbilda sig och delta i samhällslivet. Genom att stifta nya lagar gjorde den nationalsocialistiska regimen i Tyskland sina förföljelser och sin terror lagliga.   

Foto: Public domain, Wikimedia commons

SMF_Lilli brünn_Novemberpogrom


Fundera

  • Lillis identitetskort från Tyskland fanns kvar bland hennes saker när hon hade dött år 1985. Då hade hon bott i Sverige i nästan femtio år. Varför tror du att hon hade sparat det?
  • Vad hade hänt med Walter och Lilli om de inte lyckats fly?
Logotyp för Sveriges museum om förintelsen.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Sveriges museum om Förintelsen

Fler lektioner på liknande tema

För lärare

I den här lektionen får eleverna möte Lilli Brünn som under andra världskriget lyckades fly från nazistregimen och komma till Sverige. Genom hennes identifikationshandlingar och andra dokument kan vi lära oss mer om hur det gick till som judisk flykting att nå Sverige och varför hon var tvungen att fly.