Lärarhandledning

Åk 7-9

Arbeta och döLärarhandledning

Hur farligt var det att jobba i en gruva på 1600-talet?

1600-tal

Falu gruva

En liten kalk av guld i ett brunt läderfodral.
I Sverige på 1600-talet var det ett krav på att alla skulle arbeta. Men det var livsfarligt att arbeta i vissa yrken. Lektionen handlar om makt och motivation på jobbet.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, centralt innehåll

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhälle

  • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.

Lgr22, betygskriterier

Eleven ställer frågor till historiska källor och för resonemang om vad källorna kan berätta om det förflutna samt om källornas relevans och trovärdighet.

Om lektionen

Lektionsmaterialet utspelar sig på 1600-talet, men den ger också möjlighet att diskutera hur det ser ut på arbetsplatser i Sverige idag. Materialet kan utgöra grund för ytterligare diskussioner med koppling till globala målen nr 8.5 och 8.8.

De globala målen

8.5 FULL SYSSELSÄTTNING OCH ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR MED LIKA LÖN FÖR ALLA. Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

8.8 SKYDDA ARBETSTAGARES RÄTTIGHETER OCH FRÄMJA TRYGG OCH SÄKER ARBETSMILJÖ FÖR ALLA. Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

Övning: Ska vi bryta malm här?

Den här övningen är ett rollspel om makt och motivation på arbetsplatsen.

Dela först in klassen i fyra grupper. Varje grupp får en tilldelad roll, med information om vad rollen vill göra. Låt grupperna prata ihop sig i cirka fem minuter om hur de kan argumentera för sin roll.

Blanda sedan grupperna så att det bildas grupper som innehåller en elev från grupp 1, 2, 3 och 4. Går elevantalet inte jämt upp med fyra går det bra att vara tre i någon grupp. Alla roller behöver inte vara med.

Beskriv scenariot att de står framför ett rum i gruvan. Frågan de ska diskutera är om de ska bryta där, eller om de ska arbeta någon annanstans i stället? Låt grupperna diskutera och argumentera med varandra. Låt eleverna diskutera i max 10 minuter.

Avrunda övningen genom att fråga varje grupp om de har valt att arbeta i rummet eller inte.

Litteratur

  • Horgby, Björn. 1997. Med dynamit och argument: gruvarbetarna och deras fackliga kamp under ett sekel.
  • Kristiansson, Sture. 2003. Glimtar ur Stora Kopparbergets historia.
  • Olsson, Daniels Sven. 2010. Falu gruva.
Falu Gruvas logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Falu gruva

För elever

I den här lektionen får du veta om vilka faror som fanns i gruvor och varför gruvarbetarna ville jobba i gruvan. Och hur de skyddade sig mot alla faror.