Lektion

Åk 7-9

Arbeta och döLektion

Hur farligt var det att jobba i en gruva på 1600-talet?

1600-tal

Falu gruva

En liten kalk av guld i ett brunt läderfodral.
Foto: Urwärs Stefan Hamreus, Falu Gruva (CC BY).
I den här lektionen får du veta om vilka faror som fanns i gruvor och varför gruvarbetarna ville jobba i gruvan. Och hur de skyddade sig mot alla faror.

Inför döden

Bilden ovan föreställer en nattvardskalk av förgyllt silver. Den tillhörde Falu Gruvas eget hospital och användes för att ge nattvarden till gruvarbetare som skadats så svårt genom någon form av olycka i gruvan att de snart skulle dö.

I Sverige på 1600-talet var det ett krav på att alla skulle arbeta. Sverige var ett fattigt land och under 1600-talet rådde vid flera tillfällen missväxt och svält. Gruvarbete innebar många faror. Stenblock kunde falla ner från tak och väggar. Stegarna som gruvarbetarna klättrade på var höga, smala och hala av vattnet från gruvan.

Gruvarbetarna åkte i öppna tunnor i gruvan, det var lätt att tappa taget och falla av. I jakten på koppar blev väggarna i gruvan tunnare, vilket kunde orsaka stora ras. Olyckorna orsakade också allvarliga skador, och med den begränsade tillgång till sjukvård som fanns på 1600-talet innebar det att många gruvarbetare lemlästades eller fick skador som var kvar resten av livet.

Teckning som visar gruvarbetare i förgrunden och de själva gruvan i bakgrunden.
Falu gruva. Bild ur Erik Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna, 1701. Kungliga biblioteket (CC0).

Falu Gruva var en av Sveriges största arbetsplatser på 1600-talet. En gruvarbetare hade en lön som var tillräckligt stor för att kunna köpa mat till en familj, men de var inte rika.

Till skillnad från någon som arbetade med jordbruk spelade inte vädret någon roll för arbetet, och arbetstiden var reglerad så att en gruvarbetare inte behövde arbeta mer än 12 timmar om dagen och sex dagar i veckan. Den som arbetade i Falu Gruva blev dessutom inte uttagen som soldat till armén, eftersom gruvarbetet var viktigt för hela den svenska ekonomin.

I slutet av 1600-talet var det så många som ville arbeta vid Falu Gruva att gruvledningen kunde anordna prov innan de anställde arbetare, till exempel att hugga en viss mängd ved eller bära en tung bår med malm en viss sträcka. Den som klarade provet fick anställning vid gruvan.

Gruvledningen sorterade också bort kvinnor och barn från arbetet under jord, eftersom det fanns så många vuxna män som ville arbeta. Däremot förekom kvinnor och barn som arbetade ovan jord.

Gruvfrun, strejker och Fet-Mats

Klicka på siffrorna. Där finns texter och filmer om gruvfrun, strejker och gruvans mest kände arbetare: Fet-Mats.. Hammaren på bilden är ett utslitet knoster, den typ av hammare som gruvarbetarna använde.

En mycket utsliten hammare med träskaft.

Ska vi bryta malm här?

Ni kommer nu bli indelade i grupper och tilldelas roller.

Året är 1644. Drottning Kristina är på besök i Falu gruva. Fyra människor står och diskuterar. Bergmästaren pekar ut en plats på gruvkartan och säger att det är dags att öppna en ny gruvgång.

Frågan är: Ska vi bryta malm på platsen, eller ska vi arbeta någon annanstans i stället?

Drottningen

Drottningen har kommit på besök till Falu Gruva. Det är första gången hon är i en gruva, och det är första gången hon träffar en gruvarbetare.

Drottningen vill att gruvan ska producera så mycket koppar som möjligt, eftersom hon då får in skattepengar. I Falun på 1600-talet fick staten en fjärdedel av all koppar som tillverkades. Hon har fått veta att rummet de står framför innehåller väldigt rik kopparmalm, och hon vill absolut att det ska brytas malm där så att hon kan få in mer koppar till hennes skattkistor.

Drottningen är van att alltid få som hon vill eftersom det är hon som är den högsta beslutande makten i Sverige.

Bergmästaren

Bergmästaren är den högste chefen på gruvan. För att bli bergmästare har han läst på universitet och rest till andra gruvor för att se hur arbetet där går till.

Även om bergmästare har en hög utbildning så tror han också att det finns högre makter, som Gruvfrun och Gud, som kan påverka arbetet i gruvan. Bergmästaren vill ha en effektiv gruva som kan producera så mycket koppar som möjligt.

Bergmästaren oroar sig för att arbetare kan bli skadade och dödade i arbetet, eftersom det ofta händer olyckor i gruvan. Bergmästaren vet att rummet de står vid innehåller väldigt rik malm, men han vet också att berget är svag och att det kan inträffa ett ras om man arbetar där.

Den erfarne arbetaren

Den erfarne gruvarbetaren har arbetat sedan han var 15 år i gruvan. Han har sett många olyckor, och flera av hans arbetskamrater har dött eller skadats i gruvan. Han tycker att gruvarbetet ger en hyfsad lön, men han vill inte arbeta till varje pris som helst.

Den erfarne gruvarbetaren tror att Gruvfrun kan varna för faror, och han vet att bergmästaren lyssnar på den som säger sig ha fått en varning av Gruvfrun. Den erfarne gruvarbetaren vill inte arbeta i ett rum som han vet är farligt och där det kan inträffa ras.

Den nye arbetaren

Den nye gruvarbetaren har precis börjat arbeta i gruvan. Han är väldigt glad över att gruvarbetet ger honom en bra lön. Den nye gruvarbetaren vill gärna tjäna så mycket pengar som möjligt.

Även om gruvarbetet är farligt tycker han att det är varje gruvarbetares ansvar att sköta sitt arbete så att det inte händer några olyckor. Den gruvarbetare som skadar sig får skylla sig själv. Den nye gruvarbetaren arbetar gärna i alla rum i gruvan, särskilt om det innebär att man får lite extra lön.

Falu Gruvas logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Falu gruva

För lärare

I Sverige på 1600-talet var det ett krav på att alla skulle arbeta. Men det var livsfarligt att arbeta i vissa yrken. Lektionen handlar om makt och motivation på jobbet.