Lärarhandledning

AskahängetLärarhandledning

Tre barn som tittar på ett föremål genom ett förstoringsglas
Foto: Historiska museet/SHM
I den här lektionen får eleverna lära sig mer om den vikingatida gudavärlden och själva undersöka ett arkeologiskt fynd, vem kan hänget föreställa?

Koppling till skolans kursplan

Centralt innehåll

Kulturmöten och statsbildning i Norden, cirka 800–1500

  • Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, texter, muntliga berättelser och digitalt material, och hur de kan användas för att ge kunskaper om det förflutna.

Betygskriterier

  • Eleven visar kunskaper om händelser och aktörer under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.

Lektionens innehåll

Lektionen handlar om spår av den vikingatida religionen. Eleverna får studera ett vikingatida föremål med koppling till fornnordisk mytologi. Eleverna bör känna till några av de vikingatida gudarna. Övningarna kan göras i par, eller i helklass.

Övning 1

  • Dela in eleverna i par och be dem titta på bilden noga. Låt dem beskriva för varandra vad de ser. Är det en man eller en kvinna? Vad gör figuren? Har figuren några speciella kännetecken?
  • Låt eleverna undersöka bilden genom att klicka på ledtrådarna. Vilken gud kan figuren föreställa? Diskutera i par eller i helklass.
  • Låt sedan eleverna läsa texten ”Vad tror arkeologerna”.
  • Utgå från texten ”Vad tror arkeologerna”. Vilka kännetecken och egenskaper har gudinnan Freja? Vilka kännetecken stämmer med figuren? Diskutera i par eller helklass.

Övning 2

Utgå från texten ”Vad tror arkeologerna”. Vilka kännetecken utifrån texten skulle eleverna välja om de skulle avbilda Freja? Låt eleverna rita och berätta.

Tips!

Om ni vill jobba vidare med vikingatidens gudavärld så kan ni använda er av quizet Vem är du i nordisk mytologi? | Historiska Museet.

Källor

Historiska.se
Fornskandinavisk religion. Britt-Mari Näsström. 2006. ISBN91-44-02223-9
Aska och Rök - om minne och materiell kultur i nordisk vikingatid. Elisabeth Arwill-Nordbladh. 2008: I Arkeologi och identitet. Bodil Peterson & Peter Skoglund, (red). Lund: Institutionen för arkeologi & antikens historia, Lunds universitet

Diskutera

Diskutera i klassen:

  • Varför användes figuren som ett smycke?
  • Figuren var redan gammal och sliten när det hamnade i kvinnan grav. Varför då? (Askahänget kan ha gått i arv i flera generationer och verkar ha varit välanvänt)
  • Har eleverna någon ”tursak” eller minnessak som de ofta använder?
Historiska museets logga

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

För elever

På Historiska museet finns över tio miljoner föremål, men hur kan vi lära oss mer om föremålen? Här får du undersöka ett hänge och försöka klura ut vilken vem det kan vara som avbildas.