Lektion

Askahänget - En vikingatida gudLektion

Kan du ta reda på mer?

Vikingatid

Sverige

Tre barn som tittar på ett föremål genom ett förstoringsglas
Foto: Historiska museet/SHM
På Historiska museet finns över tio miljoner föremål, men hur kan vi lära oss mer om föremålen? Här får du undersöka ett hänge och försöka klura ut vilken vem det kan vara som avbildas.

Gudarna

Under vikingatiden trodde människorna på flera olika gudar. Asatron förklarade hur världen hade skapats och vad som hände efter döden. De olika gudarna hade olika kännetecken och olika superkrafter. Än idag lever flera av gudarna kvar i namnen på veckodagarna, eller i namn på platser.

Mycket av det vi vet idag om de vikingatida gudarna kommer från muntliga sagor och berättelser som skrevs ner på 1200-talet, många hundra år efter att vikingatiden var slut. Men även bildstenar, runstenar och smycken kan berätta något om gudarna. Vi ska undersöka ett vikingatida smycke som kanske föreställer en vikingatida gud. Men vilken gud?

Var kommer smycket ifrån?

I Aska i Östergötland hittades en vikingatida grav från mitten av 900-talet. I graven fanns resterna av en kvinna som begravts med hästar, två hundar och många föremål. Ett av föremålen var ett smycke av silver. Kanske har det burits i ett snöre om halsen. Smycket är slitet och var nästan hundra år gammalt när det lades ned i graven.

Ett runt silversmycke med en kvinnofigur

Vilken gud det kan figuren föreställa? Diskutera i par eller i helklass.

Vad tror arkeologerna?

Öppna först när du gjort första uppgiften.

Arkeologer tror att figuren från Aska kan föreställa gudinnan Freja i den fornnordiska tron.
Freja var tillsammans med sin bror Frej och sin pappa Njord en av vanerna, fruktbarhetsgudarna. De såg till att människor och djur kunde få barn och att det växte bra på åkrarna.
Ett av Frejas kännetecken var smycket Brisingamén som betyder det flammande smycket. Är det stora smycket under hakan på figuren? Är den runda magen ett tecken på att figuren är gravid? Det skulle ju passa bra för en fruktbarhetsgudinna.
Freja härskade också över kärlek, strid, död och magi. Hon kunde konsten att sejda, att spå och se vad som ska hända i framtiden. Det viktigaste redskapet för att kunna sejda var en völvestav.

En hand som håller i en järnstav
Rekonstruktion av Klintastaven. Foto: Christer Åhlin/Statens historiska museum

Freja tog hand om hälften av de krigare som dog på slagfältet, de fick komma till hennes stora hus Folkvang. Är det därför figuren har något som liknar en stridshjälm på huvudet?

Freja kunde färdas i sin vagn dragen av katter eller rida på sin stridsgris, om hon inte förvandlade sig till en falk och flög snabbt som blixten. När Freja grät kom tårar av rent guld. Hennes namn Freja betyder härskarinna.
I Freja verkar ha varit en populär gudinna och hennes namn finns fortfarande kvar i veckodagen fredag och många platser som Frövi, Frölunda och Frötuna. Till och med några växter bär hennes namn som Frejagräs, som också kallas Gulmåra.

Konsten att sejda

Konsten att sejda var en gudomlig gåva som Freja lärde ut till Oden och asarna. Som sitt kännetecken hade hon en stav, en trollstav. Utan den kunde hon inte spå. Ordet völva betyder ”stavbärerska”. Den finaste staven på Historiska museet kommer från en vikingatida kvinnograv på Öland. Den är av järn med detaljer i brons. Staven är ungefär en meter lång och avbruten i ena änden. Toppen på staven kröns av ett hus i miniatyr. Kanske är det en symbol för Frejas hus ”Folkvang”.

Diskutera

• Varför användes figuren som ett smycke?
• Figuren var redan gammal och sliten när det hamnade i kvinnans grav. Varför då?
• Har du någon ”tursak” eller minnessak som du ofta använder?

Historiska museets logga

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

För lärare

I den här lektionen får eleverna lära sig mer om den vikingatida gudavärlden och själva undersöka ett arkeologiskt fynd, vem kan hänget föreställa?