Lärarhandledning

Åk 4-6

Att resa stenLärarhandledning

Vad är en runsten?

1000-tal

Torsäter

Detaljbild av en runsten av granit mer rödfärgade runslingor.
Denna korta lektion vill ge eleverna en introduktion till runskrift och runstenar under vikingatiden. I centrum står Unnas runsten.

Koppling till skolans kursplan

Lgr 22, centralt innehåll

Kulturmöten och statsbildning i Norden, cirka 800–1500

  • Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, texter, muntliga berättelser och digitalt material, och hur de kan användas för att ge kunskaper om det förflutna.

Lgr 22, betygskriterier

Eleven visar kunskaper om händelser och aktörer under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.

Lektionens innehåll

Lektionen handlar om runor. Huvudexemplet är Unnas sten från Uppland. De flesta runstenar restes i slutet av vikingatiden på 1000-talet då många lämnade den hedniska religionen och gick över till kristendomen. Unnas sten är av granit och har en inskrift ifylld med rödfärg. Föremålsnummer 44677, Historiska museet.

Texterna i lektionen beskriver vad en runsten är och hur den vikingatida runraden ser ut.

Övning

Dela in eleverna i par och be dem att läsa materialet och titta på bilderna. Sedan kan du inleda övningen i helklass eller så kan de diskutera i par.

Syftet med den skapande delen av lektionen är eleverna ska skriva sitt namn med runor och sedan rita en hel runsten, med slingor och run-djur.

När eleverna komponerar sin text kan ni fundera på dessa frågor:

  • Varför restes runstenar?
  • Vad kan de berätta om en människas historia?
  • Var skulle du resa en runsten om du hade möjlighet?
  • Vem skulle du vilja resa en runsten över?
  • Kommer du skriva hur personen dog?
  • Vill du avsluta texten med en bön?

Ni kan också diskutera och jämföra varandras färdiga alster. Vad skiljer runstenarnas berättelser och utseende?

Litteratur

  • Enocksen, Lars Magnar. 2020. Runor: mästarens handbok. Historiska media: Lund.
Logotype för Historiska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

För elever

Under flera hundra år reste människor runstenar både i Skandinavien och utomlands. Stenarna var minnen över personer som hade dött eller som hade gett sig av på en lång resa. Texterna berättar om den döde och den som rest stenen. Vad skulle du skriva på en runsten?