Lektion

Åk 4-6

Att resa stenLektion

Vad är en runsten?

1000-tal

Torsätra

Detaljbild av en runsten av granit mer rödfärgade runslingor.
Detalj av Unnas sten. Foto: Helena Bonnevier, Historiska museet/SHM (CC BY).
Under flera hundra år reste människor runstenar både i Skandinavien och utomlands. Stenarna var minnen över personer som hade dött eller som hade gett sig av på en lång resa. Texterna berättar om den döde och den som rest stenen. Vad skulle du skriva på en runsten?

Unnas sten

Unnas sten har sannolikt ristats på 1060-talet av en man som hette Visäte. Det finns kvar ytterligare ungefär tjugo stenar i Uppland som är gjorda av honom. Visäte ristade i så kallad urnesstil. Stilen kan du känna igen på de ringlande djuren med lång hals och smala ben. Djuren som liknar drakar eller ormar kallas run-djur.

Undersök stenen

En spetsig runsten av granit med röd textslinga. I mitten syns ett kors och ett drakhuvud.

I mitten av Unnas sten finns ett kors. Det är en symbol för kristendomen. Runstenarna som ristas under 1000-talet har ofta kristna budskap. Det är en tid då många människor övergick till kristendom från asatro.

Runstenarna ställdes ofta upp på platser där många människor kunde se dem, som vid vägkorsningar eller nära vattendrag där båtar ofta passerade.

Runstenarnas texter låter nästan likadant. I de första raderna får vi veta vem eller vilka som lät resa stenen. Vanligtvis är det släktingar till den döde. Därefter står namnet på den som dött och hur den är släkt till den som rest stenen. Texten kan ibland avslutas med en bön. Vissa texter är längre och beskriver resor eller viktiga händelser i den dödes liv .

Lär dig runalfabetet

En rad symboler

Språket som användes av människorna under vikingatiden kallas för fornnordiska. Fornnordiska liknar till en del dagens isländska och skrivs med runor. Runraden kallas Futharken efter de sex första runorna.

Tre olika runrader har funnits i Sverige: den urnordiska, den vikingatida och den medeltida runraden. Den urnordiska runraden är den äldsta. De flesta runstenar vi hittar idag i Sverige är ristade med den vikingatida runraden. Den är den du ser på bilden.

(Bild: Riksantikvarieämbetet, montage)

Runorna är röda och de moderna bokstäverna är svarta.

Pröva att göra runor

  • Skriv ditt eget namn med runskrift.
  • Rita en hel runsten med figurer och runor.
Logotype för Historiska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

För lärare

Denna korta lektion vill ge eleverna en introduktion till runskrift och runstenar under vikingatiden. I centrum står Unnas runsten.