Lärarhandledning

Barnarbete på Tumba brukLärarhandledning

Har barn alltid fått vara barn?
På Tumba pappersbruk var det länge så att arbetarna spenderade hela sina liv på bruksområdet. De föddes, gick i skola, startade familj och dog där. Ett bruk skulle kunna ses som ett samhälle i miniformat. Men hur hade barnen det egentligen? Har barn alltid fått vara barn?

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, kunskapskrav

Att kunna föra resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor.

Lgr, centralt innehåll

Folkökning, ändrade maktförhållanden och emigration cirka 1800-1900:

  • Den tidiga industrialiseringen i Sverige. Olika konsekvenser av detta för barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.

Om lektionen

Lektionens syfte är att skapa en förståelse för förändelseprocesser i samhället. Den utgår från elevernas egen position som barn i skolåldern, och hur deras situation skulle sett ut om de istället föddes för hundra år sen.

Lektionen är utformad med text, bild och video, samt en praktiskt övning i form av intervju.

Total tid: ca 60 minuter.

Övning 1: Praktisk övning

Leta reda på en vuxen i din närhet och håll en kort intervju. Ta reda på hur det gick till när personen började arbeta och hur arbetet har förändrats. Skriv ner vad du får för svar.

Du kan ställa frågor som:

  • Hur gammal var du när du började jobba?
  • Vad var ditt första jobb?
  • Vad har du för jobb idag och hur fick du det?
  • Vad är det jobbigaste/lättaste jobb du har haft?

Övning 2: Diskussionsövning (fortsättning på övning 1)

Jämför de olika intervjuerna i mindre grupper.

Kan ni se några skillnader från berättelsen om barnens arbete på Tumba bruk?

Vad beror dessa skillnader på?

tumbabruk_logo_grey (1)

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Tumba bruksmuseum

För elever

På Tumba pappersbruk var det länge så att arbetarna spenderade hela sina liv på bruksområdet. De föddes, gick i skola, startade familj och dog där. Ett bruk skulle kunna ses som ett samhälle i miniformat. Men hur hade barnen det egentligen? Har barn alltid fått vara barn?