Jordgubbsplockande barn på Tumba bruk
En familj på Tumba bruk som arbetar med att plocka jordgubbar. Tidigt 1900-tal. Foto: Tumba bruksmuseum (Public Domain).

Lärarhandledning

Åk 4-6

BarnarbeteLärarhandledning

Har barn alltid fått vara barn?

1890-1910

Tumba bruk

Ett bruk skulle kunna ses som ett samhälle i miniformat. På Tumba pappersbruk var det länge så att arbetarna levde hela sina liv på området. Ett bruk är en plats där man tillverkar något. På Tumba bruk var det sedelpapper som tillverkades. Arbetarna föddes, gick i skola, startade familj och dog där. Men hur hade barnen det egentligen?

Koppling till skolans kursplan

Lgr, centralt innehåll

Folkökning, ändrade maktförhållanden och emigration cirka 1800-1900:

  • Jordbrukets omvandling och den stora folkökningen samt översiktligt om den tidiga industrialiseringen i Sverige. Olika konsekvenser av detta för barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.

Lgr22, betygskriterier

Att kunna föra resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor.

Om lektionen

Lektionens syfte är att skapa en förståelse för förändringsprocesser i samhället. Den utgår från elevernas egen situation som barn i skolåldern, och hur deras liv kunde ha sett ut om de hade fötts för hundra år sen.

Lektionen utgår från ett föremål ur Tumba bruksmuseums samlingar, ett dokument som visar regleringen av barnens arbetstider (Föremålsnummer 57).

Lektionen är utformad med text och bilder, samt två praktiska övningar i form av ett rollspel och en intervju. Du kan välja att göra båda eller en övning med klassen. Lektionen kan också med fördel användas för klasser med varierande läshastighet.

Total tid: ca 60 minuter, med möjlighet till uppföljande extrauppgift.

Övning 1: Rollspel

Gör ett rollspel om hur det var att arbeta som barn på Tumba bruk. Utgå från dokumentet med förändrade arbetstider. Gör därefter ett rollspel om hur det är att vara barn idag.

Ni kan till exempel ha med:

  • Barnen vaknar
  • Barnen går till arbetet
  • Barnen har rast
  • Barnen går i skolan
  • Barnen arbetar hemma

Diskussion till övning 1

Jämför de olika rollspelen i de mindre grupper eller i storgrupp.

1. Förr arbetade barnen 11 timmar per dag. Hur förändrades längden på arbetsdagen för barnen när den nya lagen kom?

2. Idag får barn under 13 år inte arbeta i Sverige. Fundera utifrån arbete, skola och fritid. Kan ni komma på fler skillnader i hur det var förr och hur det är nu?

Övning 2: Intervjun (fördjupning på övning 1)

Leta reda på en vuxen i din närhet och håll en kort intervju. Ta reda på hur det gick till när personen började arbeta och hur arbetet har förändrats. Skriv ner vad du får för svar.

Du kan ställa frågor som:

  • Hur gammal var du när du började jobba?
  • Vad var ditt första jobb?
  • Vad har du för jobb idag och hur fick du det?
  • Vad är det jobbigaste/lättaste jobb du har haft?

Diskussion till övning 2

Jämför de olika intervjuerna i mindre grupper.
Kan ni se några skillnader från berättelsen om arbetet för barnen på Tumba bruk?

Litteratur

Botkyrkabygd Från Mälarstrand till Österhav. Botkyrka Kulturnämnd, 1983.
Castegren, Erik. Riksbankens pappersbruk Tumba. Minnesskrift till dess tvåhundraårsjubileum. Norstedts, 1984.
Conradsson, Birgitta. Pappersmästarna. Nordiska museet, 1994.
Lilje, Carl-Gustaf. Så minns jag min barndoms Tumba. Botkyrka Kultur och fritid, 1988.

Tumba bruksmuseums logga

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Tumba bruksmuseum

För elever

Ett bruk skulle kunna ses som ett samhälle i miniformat. På Tumba pappersbruk var det länge så att arbetarna levde hela sina liv på området. Ett bruk är en plats där man tillverkar något. På Tumba bruk var det sedelpapper som tillverkades. Arbetarna föddes, gick i skola, startade familj och dog där. Men hur hade barnen det egentligen?