Lärarhandledning

Åk 4-6

Barnens lediga tidLärarhandledning

Fanns det tid för fritid?

Tumba bruk

Svartvitt foto av en grupp barn och två vuxna män som sitter i en skogsbacke. De ser glada ut.
Barn från Tumba bruk på utflykt. Fotograf: okänd. Tumba bruksmuseum (CC BY).
Under historiens gång har det funnits många barn vid Tumba bruk. Barnens dagar delades upp mellan arbetet i sedeltillverkningen och sysslor i hemmet, och såklart skolan när det fanns tid för den. Fanns det ens tid för fritid?

Koppling till skolans kursplan

Lgr22: Centralt innehåll

Folkökning, ändrade maktförhållanden och emigration, cirka 1800-1900

  • Historiebruk kopplat till tidsperioden

Lgr22: betygskriterier

  • Eleven ger exempel på hur […] historia kan brukas i […] sammanhang.

Om lektionen

Syftet med lektionen är både att ge eleven en förståelse för ”fritid” som ett föränderligt koncept starkt knutet till sin historiska kontext, samt att ge en insikt i hur historia inte endast är förpassat till det förflutna utan också kan brukas i samtiden. Övningen är menad att överbrygga det föreställda glappet mellan då och nu, genom att kombinera den samtida historien om den egna fritiden med det äldre sättet att skriva.

Övning

Be eleverna skriva en kort text om hur deras lördagar vanligtvis ser ut. Rubriken är: Hur jag tillbringar en lördagseftermiddag.

Tilläggsdel om du tycker det är lämpligt och roligt för elever just i din klass

Försök att skriva i skrivstil såsom Inga och Alice har gjort! Ta hjälp av mallarna. Blir det för svårt så skriv ett par meningar i skrivstil och resten som vanligt.

Diskussionsdel

Para ihop eleverna med en klasskamrat och be dem jämföra sina lördagar med antingen Alice eller Ingas.

  • Vad gör du på en vanlig lördag?
  • Hur skiljer sig din lördag från Ingas och Alice lördagar?
  • Finns det några likheter mellan era lördagar?
  • Hur gick det att skriva skrivstil?

Om museiföremålet

Inga Castegrens elevuppsats ”Hur jag tillbringar en lördagseftermiddag”. Föremålet finns i Tumba bruksmuseums samlingar.

Litteratur

Botkyrkabygd Från Mälarstrand till Österhav. Botkyrka Kulturnämnd, 1983.
Castegren, Erik. Riksbankens pappersbruk Tumba. Minnesskrift till dess tvåhundraårsjubileum. Norstedts, 1984.
Conradsson, Birgitta. Pappersmästarna. Nordiska museet, 1994.
Lilje, Carl-Gustaf. Så minns jag min barndoms Tumba. Botkyrka Kultur och fritid, 1988.

Tumba bruksmuseums logga

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Tumba bruksmuseum

För elever

Under historiens gång har det funnits många barn vid Tumba bruk. Barnens dagar delades upp mellan arbetet i sedeltillverkningen och sysslor i hemmet, och såklart skolan när det fanns tid för den. Fanns det ens tid för fritid?