Lärarhandledning

Åk 7-9

Gymnasiet

Den försvunna DC-3:anLärarhandledning

Kan vi veta vad som hände med flygplanet som försvann?

1900-tal

Östersjön

Ett flygplansvrak som ligger i en museilokal.
Foto: Katja Kircher, Flygvapenmuseum (CC BY)
Den här lektionen handlar om det svenska spaningsflygplan av typ DC-3 som sköts ned över Östersjön av Sovjet i juni 1952. Genom att undersöka källor från flygplanet och dess flygbanor får eleverna öva sin källkritiska förmåga och fördjupa sig i hur Sverige påverkades av kalla kriget.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22 Centralt innehåll, Åk 7-9

Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid

 • Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.

Lgr22 Betygskriterier

 • Eleven ställer frågor till historiska källor och för resonemang om vad källorna kan berätta om det förflutna samt om källornas relevans och trovärdighet.

Lgy11 Centralt innehåll, Gymnasiet Historia 1a1

Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.

 • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.

Lgy11 Betygskriterier

 • Eleven kan söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.

Lgy11, Centralt innehåll, Gymnasiet Historia 1a2 och 1b

 • Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder.

Betygskriterier

 • Eleven kan söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.

Förkunskaper

Eleverna bör vara bekanta med de källkritiska kriterierna och någon gång ha arbetat med att bedöma källor.

De bör också ha grundläggande kunskaper om Kalla kriget.

Övning – Granska kartor

Tidsåtgång: ca 45 minuter.

Övningen syftar till att med källkritisk metod granska flera kartor som beskriver DC-3:ans flygbana dagen den blev nedskjuten av Sovjet. Genom att undersöka och diskutera kartorna får eleverna en inblick i hur källor kan användas av olika aktörer för att legitimera handlingar och skeenden.
Uppgiften kan göras i helklass, i grupper eller individuellt. Eleverna har med fördel redan viss förkunskap kring Kalla kriget och de källkritiska kriterierna.

Gå igenom lektionen från början till slut. Gå sedan tillbaka till kartorna. Be eleverna studera dem ingående och försök sedan besvara följande frågor:

 • Vilken karta tror du mest trovärdigt visar DC-3:ans flygbana?
 • Kartorna från de tidigare Sovjetiska militärerna Sjinkarenko och Polunin visar att DC-3:an kränkte Sovjets gräns. Varför tror du de ritat dem så?
 • Sveriges karta från 1952 visar inte svängarna som DC-3:an gjorde mot de Sovjetiska radarstationerna. Varför tror du Sverige valde att inte rita dem?
 • Vilken karta är mest användbar för att berätta vad som hände med DC-3:an?

Fördjupande övning – Överlevare

Tidsåtgång: ca 45 minuter

Övningen syftar till att eleverna, genom att bedöma trovärdighet och användbarhet i flera källor, kan skapa sig en bild av vad som hände med DC-3:ans besättning. Till skillnad från kartövningen finns här inget facit, då det fortfarande är okänt vad som hände med fyra av de åtta besättningsmännen. Eleverna kan ta hjälp av frågorna:

 • Kan det ha funnits andra skäl till att nöddörren öppnades när flygplanet var i luften?
 • Stärker det en källas trovärdighet om den producerats av oberoende experter? Varför då?
 • Finns det några risker med att använda sig av en sekundärkälla (en källa som inte bevittnat händelsen själv)?
 • Tror du att någon ur DC-3:ans besättning kan ha klarat sig från nedskjutningen?

Källor

Logga för Flygvapenmuseum.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Flygvapenmuseum

För elever

Den 13 juni 1952 lyfte ett flygplan av modellen DC-3 från Bromma flygplats för att åka ut över Östersjön och spana in mot Sovjetunionen. Flygplanet kom aldrig tillbaka. Långt senare öppnades de sovjetiska arkiven och vi fick mer information om försvinnandet. Men hur ska vi kunna veta vad som är sant?