Blå sjömansmössa med guldsnören och en sovjetisk stjärna med hammaren och skäran i mitten.

Lärarhandledning

Åk 7-9

Det dolda hotetLärarhandledning

1981

Blekinge

Vad kan 1980-talets ubåtsjakter lära oss om hot och rädsla? Vad händer när det osynliga hotet blir synligt?

Koppling till skolans kursplan

Lgr 22, centralt innehåll

Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid

  • Kalla krigets konflikter samt nya maktförhållanden och utmaningar i världen efter det kalla krigets slut.

Lgr 22, betygskriterier

  • Eleven visar kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.

Om lektionen

Lektionen innehåller en berättelse om U137 på elevsidan samt två övningar här i handledningen. Tanken är att berättelsen om U137 ska mynna ut i de två gruppdiskussionsövningarna.

Övning: Gjorde vi rätt?

När eleverna gått igenom berättelsen om U137 delar du in klassen i mindre grupper. Be dem diskutera följande frågor:

  • När fienden blir synlig och kommer upp till ytan, spelar det någon roll vem det är?
  • Ska man anpassa sin hantering av fienden efter vem det är och hur stark denne är?

De ska diskutera och anteckna fem till tio minuter. Sedan får de fråga en annan grupp vad de kom fram till. Du kan samla in några tankar som du tar upp i helklass. Har ni väldigt olika åsikter i klassrummet?

Övning: Vad får man göra?

Med alla ubåtsobservationer som kom in till försvaret under 80-talet så uppstod det ett behov av ny teknik för att kunna hitta och avslöja den dolda fienden. Tänk er att ni är en grupp forskare och ingenjörer som har som uppgift att komma på nya uppfinningar för att avslöja ubåtar.

  • Vad skulle ni uppfinna för apparater och instrument för att avslöja ubåtar i djupet runt omkring Sveriges kuster?

Be eleverna återgå till sina grupper. De ska anteckna hur de resonerar och vad de kommer fram till. Håll på ungefär 15 minuter. Sedan får de fråga en annan grupp hur de har tänkt.

Några frågor som grupperna kan behöver tänka på när de diskuterar olika uppfinningar är:

  • Hur långt får man gå för att avslöja och bekämpa fienden?

Etik och moral talar om för oss vad vi bör göra och vad vi bör undvika att göra i olika moraliska situationer. Etik handlar inte om lagar utan mer om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och rätta.

Litteratur

  • Linderoth, Andreas. 2011. Kriget som aldrig kom: 12 forskare om kalla kriget. Marinmuseum: Karlskrona.
  • Linderoth, Andreas. 2014. Det dolda hotet: 12 forskare om ubåtar. Marinmuseum: Karlskrona.
marinmuseum_logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Marinmuseum

För elever

I den här lektionen får ni lära er om 1980-talets ubåtsjakter runt omkring Sveriges kuster och om den sovjetiska ubåten U-137s grundstötning på svenskt vatten hösten 1981. Hur hanterar man en osynlig fiende? Och vad händer när det dolda hotet blir synligt?