Ett flertal fiskebåtar med segel framför en fiskeby.

Lärarhandledning

Åk 7-9

Dörjet på DoggernLärarhandledning

Vad är hållbart fiske?

1800-tal

Bohuslän

Eleverna får genom den här övningen reflektera över fiske som ett globalt fenomen och hur synen på utnyttjande av naturresurser förändrats över tid.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, centralt innehåll

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhälle

  • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.

Lgr22, betygskriterier

Eleven för resonemang om kontinuitet och förändring utifrån långa historiska linjer.

Lektionen

Lektionen innehåller fyra korta texter om makrillfisket vid Bohuslänskusten. Syftet är att innehållet ska ge eleverna perspektiv på hur fisket uppkom och avstannade samt orsakerna bakom. Lektionen visar att fisket alltid har en global aspekt.

Lektionen kräver inget extra material. En länk till det Globala målet nr 14 finns i lektionen.

Övning, Globala målen 14

Tid: ca 40 minuter. (15-20 min läsning och 20-25 min diskussion.)

Be eleverna att först läsa texterna och sedan de punkter som ingår i det Globala målet nr 14:4 och 14:6. Låt dem därefter i grupp eller helklass diskutera kring huvudfrågan "Vilka regler finns för hållbart fiske idag?".

Ytterligare tankar som kan hjälpa diskussionen kan vara:

  • Innebar makrillfisket i Bohuslän på 1800-talet en hållbar användning av naturresurser? Motivera.
  • Hur kan vi ha ett hållbart fiske i framtiden?
Bohusläns museums logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Bohusläns museum

För elever

I Bohuslän har många människor levt av fiske. Närheten till havet gör det naturligt. Men finns det alltid fler fiskar i havet?