Närbild av ett guldsmycke med ädelstenar.

Lärarhandledning

Åk 7-9

Drottningens spänneLärarhandledning

Vem ska man tro på?

1300-tal?

Motala ström

Spännet som hittades i Motala ström har tillhört en rik person. Så mycket är klart. Men vad kan vi säga mer? I denna lektion får eleverna undersöka några historiska källor och föra resonemang om vad källorna verkligen kan berätta om spännet.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, centralt innehåll

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen

  • Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.

Lgr22, betygskriterier

  • Eleven ställer frågor till historiska källor och för resonemang om vad källorna kan berätta om det förflutna samt om källornas relevans och trovärdighet.

Övning

Övningen kan utföras enskilt men det kan vara enklare för eleverna att resonera kring texterna i par. Syftet är att kritiskt granska ett antal texter om ett föremål och att skriva en egen text.

Be eleverna att läsa den inledande texten samt källtexterna. De kan även studera kartan, inte minst om de är obekanta med området som föremålet har kopplingar till. Därefter ska de producera en kort montertext som rör föremålet. För att hjälpa eleverna att resonera kan du ställa frågor som:

  • Är det någon information som återkommer?
  • Är det någon information som verkar otrolig/märklig?
  • Varför tycker du att just texten som NN har skrivit är bäst/sämst?
  • Vilken plats i närheten av fyndplatsen tror du att spännet har kommit från?
  • Vad är det som är gemensamt för platserna på kartan? (Svar: De ligger vid vatten.)
  • Vad finns det för för- och nackdelar med att lägga till information som inte kan bevisas i en text?
  • Bör man lägga till gissningar eller förmodanden i en text om ett historiskt föremål eller en historisk händelse?

Material: papper och penna eller annat skrivdon för att anteckna och skriva.

Tid: max 60 minuter.

Logotype för Historiska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

För elever

Du kanske tror att allt skrivet är sant? Eller är du en som misstror allt? Ibland kan sanningen vara däremellan – även på ett museum. Läs och avgör själv.