Lektion

Åk 7-9

Drottningens spänneLektion

Vem ska man tro på?

1300-tal?

Motala ström

Närbild av en guldbrosch med ädelstenar i olika färger.
Motalaspännet. Föremålsnummer 41519_HST. Foto: Helena Bonnevier, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0)
Du kanske tror att allt skrivet är sant? Eller är du en som misstror allt? Ibland kan sanningen vara däremellan – även på ett museum. Läs och avgör själv.

En montertext med frågetecken

På Historiska museet i Stockholm finns en utställning som heter Sveriges historia. Där finns bland annat ett stort spänne i guld med ädelstenar. Montertexten lyder:

"1335 gifte sig kung Magnus med Blanka av Namur (i nuvarande Belgien). Det stora spännet är tillverkat i Paris i början av 1300-talet och kan ha varit en del av drottningens hemgift. Det hittades flera hundra år senare av en ålfiskare i Motala ström i Kimstad socken utanför Norrköping."

Läs igenom de olika texterna nedan som rör spännet. Gör anteckningar och fundera på om du tycker att montertexten ger en bra och sanningsenlig beskrivning av föremålet. Till din hjälp kan du fundera kring dessa frågor:

  • Vilka källor verkar mest tillförlitliga?
  • Tycker du att någon källa är mer/mindre tillförlitlig?
  • Varför tycker du det?
  • Vad kan vi verkligen veta om spännet?
En stor guldbrosch med ädelstenar i olika färger.

Platser av intresse

Flera platser i närheten av fyndplatsen har kopplats ihop med guldspännet. Den gemensamma nämnaren är att de är platser där högt uppsatta präster eller rika personer har bott. I menyn längst upp till vänster kan du se samtliga platser på kartan.

En utmaning till dig

Med den information du har nu är det dags för dig att skriva en montertext om guldspännet. Den befintliga texten består av 51 ord. Försök att hålla dig under 60 ord. Några viktiga saker som du behöver tänka på är:

  • Vem riktar du dig till? (Det kan till exempel avgöra hur svåra ord du kan använda.)
  • Vad tycker du är den viktigaste informationen? (Det viktigaste brukar man skriva först eller sist i en text, inte i mitten.)
  • Hur vill du att läsaren ska uppfatta föremålet? (Det kan du styra genom att använda värdeladdade ord, genom att betona eller utelämna olika delar av informationen.)

Jämför din text med någon annans. Berätta för varandra hur ni har tänkt.

Logotype för Historiska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

Fler lektioner på samma tema

För lärare

Spännet som hittades i Motala ström har tillhört en rik person. Så mycket är klart. Men vad kan vi säga mer? I denna lektion får eleverna undersöka några historiska källor och föra resonemang om vad källorna verkligen kan berätta om spännet.