En oljemålning som förestälelr ett skeppsbrott med människor som kämpar för att komma i säkerhet.
Skeppsbrott. Oljemålning från 1600-talet. Foto: Cecilia Nordstrand/Sjöhistoriska museet (Public Domain).

Lektion

Åk 7-9

Rädde sig, den som kan!Lektion

Hur beskrivs en katastrof?

1660

Utanför Landsort

En kall novemberdag i vinande storm slår skeppet Resande Man mot klipporna utanför Landsort. Efter några timmar syns endast masttopparna och kringflytande lik. Några frusna överlevare lyckas ta sig i land. Lyssna till en av dem.

Inväntad av Döden

Nionde delen av Theatrum Europeum, journalen som berättade om alla nyheter under 1600-talet, valde att inleda sin berättelse med viss dramatik:

”Herr greven Schlippenbach avseglade den 15 november mot Dalarö där han inväntades av kronans skepp, eller snarare av Döden. Skeppets namn var Resande Man…”

Den svenske greven och ambassadören Christoph Carl von Schlippenbach hade fått i uppdrag att övertyga Polen att förena sig med Sverige mot Ryssland, som var ett hot mot båda länderna. Med sig på skeppet Resande Man hade greven tretton diplomater, kistor med pengar och en mängd dyrbara gåvor som skulle hjälpa honom med det politiska uppdraget. Allt försvann i djupet. Men Schlippenbachs sekreterare överlevde: Andreas Bjugg.

Porträtt av en man med ovalt ansikte, grå peruk med lockar och en stor kravatt av spetstyg.
Andreas Bjugg. Detalj. Oljemålning av okänd konstnär, 1670-tal. Foto: VRAK/SMTM (Public Domain).

Katastrofen i ord och bild

Som överlevare och skrivkunnig fick Andreas Bjugg i uppgift att skriva en rapport till myndigheterna för att berätta vad som hänt.

Andreas Bjugg lät även måla en tavla som föreställer katastrofen. Tavlan visar först, till höger, hur fartyget slår i klippan, sedan hur Bjugg med flera tar sig ner i skeppsbåten. I mitten av tavlan börjar skeppet sjunka och längst till vänster syns hur endast masterna sticker upp.

Lyssna till Andreas Bjuggs berättelse. Gör gärna anteckningar medan du lyssnar och fundera kring dessa frågor:

  • Vad kan texten säga oss om inställningen till människoliv på 1600-talet?
  • Är Andreas Bjugg objektiv i sin beskrivning av olyckan?
  • Är det någon som pekas ut som ansvarig/ej ansvarig?
  • Vem tycker du var ansvarig?

Sätt dig sedan med några andra och berätta hur du har tänkt.

En oljemålning av ett fartyg som går i kvav.

Återfunnet!

År 2012 rapporterade en grupp sportdykare att de funnit något som kanske var skeppet Resande Man. Positionen verkade stämma. Vraket undersöktes av marinarkeologer.

Allt pekade på att det verkligen var Resande Man dykarna hade hittat. Höga spant sticker idag upp efter skeppets sidor, men bordläggningen, skepplankorna på skeppssidorna, har fallit ner på botten. Delar av fartygets master och övriga utrustning ligger utspridda över vrakplatsen.

En dykare invid ett skeppsvrak täckt med sjögräs.
Vraks logga

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: VRAK

För lärare

Alla berättelser innehåller information. I den här lektionen får eleverna resonera kring vad en 360 år gammal olycksrapport kan berätta.