Målning med ett skepp som går under och många män som försöker rädda sig i land.
Skeppsbrott. Oljemålning, 1600-talet. Foto: Cecilia Nordstrand/Sjöhistoriska museet (Public Domain).

Lärarhandledning

Åk 7-9

Rädde sig, den som kan!Lärarhandledning

Hur beskrivs en katastrof?

1660

Utanför Landsort

Alla berättelser innehåller information. I den här lektionen får eleverna resonera kring vad en 360 år gammal olycksrapport kan berätta.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, centralt innehåll

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen

  • Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.

Lgr22, betygskriterier

  • Eleven ställer frågor till historiska källor och för resonemang om vad källorna kan berätta om det förflutna samt om källornas relevans och trovärdighet.

Om lektionen

Lektionens syfte är att eleverna ska resonera kring en historisk utsaga: Andreas Bjuggs berättelse om skeppet Resande Mans förlisning. Materialet kan även ge eleverna en bild av hur människor tänkte på 1600-talet.

Lektionen består av en text som förklarar berättelsens uppkomst samt fem ljudspår med utdrag ur Bjuggs berättelse.

Be eleverna att läsa och lyssna, antingen enskilt eller i mindre grupper beroende på deras förmågor. Språket i ljudspåren är moderniserat, men kan ändå verka gammeldags för en yngre publik. Skulle eleverna ha svårt att förstå, kan det hjälpa att lyssna fler gånger på samma ljudspår. En annan möjlighet är att ni lyssnar gemensamt i hela klassen och diskuterar efter varje ljudspår, för att se att alla förstår.

Du kan gärna visa eleverna var skeppet gick under. Ta kartan till hjälp.

Källor

Det finns flera webbaserade källor som behandlar skeppet Resande Man. På VRAK:s hemsida finns till exempel ett flertal filmer och poddar om skeppet.

Vraks logga

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: VRAK

För elever

En kall novemberdag i vinande storm slår skeppet Resande Man mot klipporna utanför Landsort. Efter några timmar syns endast masttopparna och kringflytande lik. Några frusna överlevare lyckas ta sig i land. Lyssna till en av dem.