HST_En bild av bibeln_topp
Detalj av taket från Eksjö gamla kyrka. Foto: Historiska museet/SHM (Public Domain).

Lärarhandledning

En bild av BibelnLärarhandledning

Vad betyder en gammal bild?

1687

Eksjö, Småland

Denna lektion handlar om vad gamla kyrkomålningar förmedlade för budskap. Och vad vi kan lära oss om bilder som en historisk källa.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, centralt innehåll

Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800

  • Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel brev, dagböcker och kartor, kan berätta om det förflutna.

Lgr22, betygskriterier (4-6)

Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.

Om lektionen

Lektionens inledning har titeln "Kors och annat i taket". Det är en beskrivning av takmåleriet i Eksjö gamla kyrka som förklarar varför och hur takmålningarna kom till. Eleverna ska börja med att läsa och titta på beskrivningen. Därefter följer övningen.

Övning: hade bilderna en betydelse?

Dela in eleverna i mindre grupper. Varje grupp ska läsa igenom texten om och studera bilden som beskriver yttersta domen. Eleverna ska sedan diskutera dessa fyra frågor:

  • Tycker ni att bilden och texten hör ihop? (Ge exempel på varför/varför inte.)
  • Vad känner ni när ni läser texten och tittar på bilden? (Är den otäck, lustig eller något annat?)
  • Vad tror ni att 1600-talets kyrkobesökare tänkte och kände när de såg bilden? (Vad, varför?)
  • Tycker ni att bilderna är en historisk källa som beskriver 1600-talets eller Bibelns historia? (Förklara.)

Förslag på svar:

  • Bilden och texten hör bra ihop. Konstnären har försökt att visa hur de rättfärdiga och orättfärdiga får sina domar. Det som kan verka konstigt är att de fördömda är till höger i bilden, men i texten står de till vänster. Det beror på att texten säger att de står till vänster om Kristus. Det innebär att de blir till höger i bilden.
  • En känsla är personlig, vilket gör att det inte finns ett tydligt rätt eller fel. Förmodligen tycker tycker vissa elever att helvetesscenen är litet märklig eller obehaglig. Du kan gärna förmå eleverna att fundera kring om de bilder de ser idag är mer obehagliga/intressanta eller ej.
  • Människorna på 1600-talet hade inte alls så många bilder runt omkring sig som vi har nuförtiden. Det är troligt att de påverkades mer av kyrkomålningarna än vad vi gör. De var också tvungna att gå i kyrkan och att kunna Bibelns berättelser, vilket gjorde att de bättre förstod innebörden av bilderna. Troligtvis kände de obehag inför tanken på att brinna i helvetet om de levde ett ogudaktigt liv.
  • Bilderna från Eksjö gamla kyrka är främst en historisk källa till 1600-talet. De kan ge oss kunskap till vad som konstnären/upphovsmannen ansåg var viktigt. En hel serie målningar i en kyrka utgör ett så kallat program, som var ett sätt att beskriva en religiös huvudtanke. På så sätt kunde upphovsmannen betona det som han tyckte var viktigt eller undvika det som inte passade hans kyrkosyn.

Extraövning: skapa själv

Fundera på hur du men en bild skulle förklara en tanke som du känner starkt för, det kan till exempel vara en religiös eller en politisk tanke. Rita och måla din bild, visa och förklara sedan för de andra.

Logotype för Historiska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

För elever

Svenska kyrkor på 1600-talet var färgrika och prydda med mängder av bilder. Det var inte enbart för att för att det skulle vara vackert. Bilderna skulle också ha en innebörd, men vilken?