EKSJÖ KYRKA
Detalj av taket från Eksjö gamla kyrka. Foto: Historiska museet/SHM (Public Domain).

Lektion

En bild av BibelnLektion

Vad betyder en gammal bild?

1687

Eksjö, Småland

Svenska kyrkor på 1600-talet var färgrika och prydda med mängder av bilder. Det var inte enbart för att för att det skulle vara vackert. Bilderna skulle också ha en innebörd, men vilken?

Kors och annat i taket

Eksjö gamla kyrka fick sin utsmyckning 1687. Väggar och tak målades av Johann Künkel, förmodligen med hjälp av sin son Georg och några andra medhjälpare.

HST_EN_BILD_AV_BIBELN_DJURSDALA
Johann Künkel har även dekorerat Djursdala kyrka. Insidan av Djursdala kyrka ger oss en bra idé om hur Eksjö gamla kyrka kan ha sett ut. Foto: Kalmar läns museum (Public Domain).

Künkel och hans medarbetare hittade inte på motiven själva. De använde sig av svartvita förlagor ur en tryckt Bibel från 1630. Förutom att ge bilderna färg, gjorde Künkel ibland ändringar i motiven för att de skulle passa utrymmet bättre.

Takmålningarna visar olika scener ur Gamla och Nya Testamentet. Tanken med bilderna var att jämföra Gamla och Nya Testamentet för att bevisa att Jesu liv, död och återuppståndelse var förutbestämd. Som exempel:

  • Jona ville försöka fly från Guds befallning att bli profet genom att segla i väg över havet. Gud kastade då in skeppet i en storm. Besättningen på skeppet insåg att stormen var Jonas fel och slängde honom i havet där Jona blev uppäten av en valfisk. Efter tre dagar i valfiskens buk lovade Jona att bli profet, varpå han spottades upp på land igen. (Gamla Testamentet, Jona 2:1)
  • Jesus beklagade sig till Gud över att behöva offra sitt liv genom korsfästelse. Till slut accepterade Jesus sitt öde. Han korsfästes och dog. Efteråt lade Jesus lärjungar kroppen i en grav, men efter tre dagar försvann kroppen och Jesus återuppstod som Kristus. (Nya Testamentet, Matteus evangelium 27:60)
HST_EN_BILD_AV_BIBELN_JONA_GRAV
Till vänster: Jona och valfisken. Till höger: Jesu gravläggning. Foto: Historiska museet/SHM (Public Domain).

Taket i Eksjö gamla kyrka togs ned på 1880-talet då gamla kyrkan skulle rivas. År 1946 blev det slutligen uppmonterat i den så kallade Barocksalen på Historiska museet.

Hade bilderna en betydelse?

Konstnären eller den som bestämde vilka målningar som skulle tillverkas hade en tanke bakom bilderna. De ville förmedla en viss religiös åskådning. Det är en helt annan sak hur kyrkobesökaren uppfattade dem. Det hjälpte naturligtvis om betraktaren kände till den bibliska historien.

Läs texten här nedanför och titta på bilden. Bilden föreställer den yttersta domen. Yttersta domen sker, enligt Bibeln, då världen går under och Kristus återkommer för att döma alla människor, levande och döda. Det här är en förkortad version av Bibeltexten:

När Människosonen (Kristus) kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Sedan skall han säga till dem som står till vänster: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv. (ur Nya Testamentet, Matteus evangelium, kapitel 25)

Imacon Color Scanner
"Yttersta domen" av Johann Künkel. Foto: Historiska museet/SHM (Public Domain).
  • Tycker ni att bilden och texten hör ihop? (Ge exempel på varför/varför inte.)
  • Vad känner ni när ni läser texten och tittar på bilden? (Är den otäck, lustig eller något annat?)
  • Vad tror ni att 1600-talets kyrkobesökare tänkte och kände när de såg bilden? (Vad, varför?)
  • Tycker ni att bilderna är en historisk källa som beskriver 1600-talet eller Bibelns historia? (Förklara hur du tänker.)

Fundera

Inom vissa religioner och religiösa inriktningar är det förbjudet att avbilda personer, i synnerhet Gud eller Guds profeter. Hur gestaltar de sin tro i sina heliga byggnader?

Logotype för Historiska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

För lärare

Denna lektion handlar om vad gamla kyrkomålningar förmedlade för budskap. Och vad vi kan lära oss om bilder som en historisk källa.