Lärarhandledning

Åk 7-9

En kvinnlig studentLärarhandledning

Hur utvecklas samhället när alla får rätt till en utbildning?

1800-1900-tal

Stockholm

En vit studentmössa med svart skärm och ett gulblått märke mitt fram, ligger på en marmorskiva.
Studentmössa. Foto: Jens Mohr, Hallwylska museet (CC BY).
Det kanske verkar självklart att alla ska ha samma rätt till utbildning? Så har det inte alltid varit. Fram till år 1870 var det till exempel bara pojkar som fick ta studenten. Vad gjorde det med flickornas möjligheter i livet?

Koppling till skolans kursplan

Lgr22 Centralt innehåll

Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid

  • Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Lgr22 betygskriterier

  • Eleven visar kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.  

Lektionen

Den här lektionen lyfter upp vikten av lika utbildning för alla och hur alla barns rätt till likvärdig skolgång påverkar ett samhälle.

Eleverna får lära sig om samhällsförändringar under sent 1800-tal och om förändringar av svensk skola.

Det är bra om eleverna har grundläggande kunskaper om de stora samhällsomvandlingar som ägde rum i och med industrialiseringen.

Övning - Vad händer när inte alla får studera?

Tidsåtgång: ca 20 minuter.

Övningens syfte.

Be eleverna tänka sig ett samhälle där bara flickor får studera. Låt dem sedan skriva en lista över allt de kommer på som skulle påverkas i samhället, om bara kvinnor hade utbildning. Detta moment kan ta ca 10 minuter.

Dela sedan in dem i grupper och låt dem jämföra sina listor. Vilka punkter är vanligast återkommande? Avsluta med att låta grupperna jämföra med varandra och diskutera resultatet i helklass.

Övning - Hur ser arbetsmarknaden ut?

Tidsåtgång: Valfritt.

Trots ökad jämlikhet i samhället och ökade utbildningsnivåer, så är arbetsmarknaden inte särskilt jämställd.

På Statistiska Centralbyråns webbplats kan man hitta massor av statistik om arbetsmarknaden, till exempel:

Låt eleverna gå igenom listorna och eventuellt annan, valfri statistik. På den här sidan finns mer statistik om yrken. De kan också använda På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet 2022. Därefter får de skriva ner sina reflektioner kring följande frågor:

  • Vilka yrken är vanligast för män respektive kvinnor?
  • Hittar du några yrken som verkar jämställda?
  • Varför tror du att kvinnor och män söker sig till olika yrken?
  • Hur tror du att det påverkar ett yrke att det är könssegregerat?

Denna övning går att fördjupa genom att låta eleverna läsa på och skriva en längre text

Källor

Logotyp för Hallwylska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Hallwylska museet

För elever

Det kanske verkar självklart att alla ska ha samma rätt till utbildning? Så har det inte alltid varit. Fram till år 1870 var det till exempel bara pojkar som fick ta studenten i Sverige. Vad gjorde det med flickornas möjligheter i livet?