Lärarhandledning

En kvinnlig studentLärarhandledning

Hur utvecklas samhället när alla får rätt till en utbildning?

1800-1900-tal

Stockholm

En vit studentmössa med svart skärm och ett gulblått märke mitt fram, ligger på en marmorskiva.
Studentmössa. Foto: Jens Mohr, Hallwylska museet (CC BY).
Det kanske verkar självklart att alla ska ha samma rätt till utbildning? Så har det inte alltid varit. Fram till år 1870 var det till exempel bara pojkar som fick ta studenten. Vad gjorde det med flickornas möjligheter i livet?

Koppling till skolans kursplan

Lgr22 Centralt innehåll

Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid

  • Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Lgr22 betygskriterier

  • T. ex. Eleven visar kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.  

Lektionen

Den här lektionen lyfter upp vikten av lika utbildning för alla och hur alla barns rätt till likvärdig skolgång påverkar ett samhälle.

Vilka förkunskaper bör eleverna ha?

Övning - Vad händer när inte alla får studera?

Tidsåtgång: ca 30 minuter.

Övningens syfte.

Be eleverna tänka sig ett samhälle där bara flickor får studera. Låt dem sedan skriva en lista över allt de kommer på som skulle påverkas i samhället, om bara kvinnor hade utbildning. Detta moment kan ta ca 10 minuter.

Dela sedan in dem i grupper och låt dem jämföra sina listor. Vilka punkter är vanligast återkommande? Avsluta med att låta grupperna jämföra med varandra och diskutera resultatet i helklass.

Övning - En presentation

Tidsåtgång: 1-2 lektioner.

Låt eleverna välja en person som har gjort mycket för demokratin. Ge dem gärna en lista med förslag. Låt dem samla fakta och göra en presentation för klassen.

Övning - Hur kan jag påverka?

Tidsåtgång: Valfritt.

Undersöka hur de kan vara med och påverka mer på sin skola/utbildning.

Källor

  • Författare, Titel. Förlag, tryckort, år.
  • Länk till webbplats
  • etc.
Logotyp för Hallwylska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Hallwylska museet