Lärarhandledning

Åk 7-9

Ett livsfarligt tryckLärarhandledning

Skulle du riskera livet för ett jobb?

1700-tal

Tumba, Sverige

9 daler km 1760
Den holländske pappersmakaren Jan Mülder gjorde ett misstag: Han försökte köpa formar för papperstillverkning. Någon angav honom och han blev tillfångatagen av de holländska myndigheterna. Rättegången inleddes i januari 1758 och domen blev 16 års straffarbete. Jan överlevde bara 48 dagar i fängelset. Men vad har det med Sverige att göra?

Koppling till skolans kursplan

Lgr22 Centralt innehåll

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900

 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.

Lgr22 betygskriterier

 • Eleven visar kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.  

Lektionen

Syftet med lektionen är att belysa vad den tidiga industrialiseringen och migration mellan länder kunde innebära för individ och samhälle. Den är också tänkt att skapa förståelse för säkerhetsdetaljernas betydelse och framväxt.

Praktisk övning

Praktisk övning

Jämför dagens sedlar med 1700-talssedeln på bilden. Förbered med nutida sedlar som du tagit med, eller en bild av en sedel. Hitta likheter och skillnader. Detaljerade bilder av dagens sedlar går bland annat att hitta på Riksbankens hemsida.

Likheter med dagens sedlar (facit):

 • Vattenmärken i pappret
 • Sedelnummer
 • Namnteckningar
 • Årtal, i dagens sedlar i form av bokstäver innan löpnumret. A=2013, B=2014 etcetera

Skillnader från dagens sedlar (facit):

 • Dagens sedlar har många fler säkerhetsdetaljer i kampen mot förfalskningar, exempelvis säkerhetstråd, detaljerade bilder gjorda med koppartryck, färgskiftade bilder samt mikro- och minitexter i motiven.
 • Idag finns inte längre en text om straff och belöning i samband med förfalskningar.
 • Vitstämplar används inte längre.
 • Valören står inte längre översatt till finska.
 • Noteras kan också att vi 1873 gick över till kronor och öre som myntenhet, detta i samband med att vi gick med i skandinaviska myntunionen.

Diskussion

Be eleverna att läsa texten och fundera över nedanstående frågor. Antingen kan frågorna diskuteras gemensamt eller så kan klassen delas in i mindre grupper som sedan får redovisa för klassen.

 • Varför är det så viktigt att det inte tillverkas falska sedlar?
 • Varför tror ni bröderna Mülder tackade ja till att lämna Holland trots risken för stränga straff?
Tumba bruksmuseums logga

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Tumba bruksmuseum

För elever

Den holländske pappersmakaren Jan Mülder gjorde ett misstag: Han försökte köpa formar för papperstillverkning. Någon angav honom och han blev tillfångatagen av de holländska myndigheterna. Rättegången inleddes i januari 1758 och domen blev 16 års straffarbete. Jan överlevde bara 48 dagar i fängelset. Men vad har det med Sverige att göra?