Lärarhandledning

Åk 4-6

Falukorv och kopparmalmLärarhandledning

Hur hör falukorven ihop med stormaktstidens gruvdrift?

1600-tal

Falun

Teckning som visar gruvarbetare i förgrunden och de själva gruvan i bakgrunden.
Falu gruva. Bild ur Erik Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna, 1701. Kungliga biblioteket (CC0).
I den här lektionen får eleverna fundera över hur gruvdriften i Falu koppargruva hänger ihop med Falukorven.

Kopplingar till skolans kursplan

  • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Lektionens innehåll

Syftet med den här lektionen är att få eleverna att bli medvetna om att alla föremål som de omger sig med är tillverkade av något annat och att eleverna ska bli uppmärksamma på vad det innebär att ta tillvara på resurser.

Övning 1, Vad kunde man göra av...?

Det finns andra saker än oxar som kan bli grund till många olika produkter. Tänk bara på ett träd. Vad kan man ha ett träd till?

Låt eleverna välja en sak som kan bli många andra saker. Det kan vara ett träd eller något annat. Låt dem rita och beskriva först själva saken (ett träd) och sen de delprodukter som den kan ge upphov till (ved, papper, en stol, frukt m.m.). Prata gärna om resultatet i grupper. Kanske eleverna kan fylla på i varandras listor?

Tidsåtgång ca 30 min.

Övning 2, Matsvinn

Kan vi lära oss något av folket i Falun, som tog vara på alla delar av oxarna?

Låt eleverna undersöka bilden på oxen och alla popup-bilder. Är det något som de blir förvånade av? Kan de komma på fler saker som man skulle kunna tillverka av oxens delar?

Nästa steg är att titta på skolans matsedel för veckan. Låt dem fundera själva en stund på följande frågor:

  • Vilka rätter serveras?
  • Vilka råvaror består de av?
  • Vilka delar av djur och växter använder man?
  • Vad gör man med alla delar som blir över?
  • Kan man använda dem till andra maträtter?

Nu kan eleverna diskutera i mindre grupper. Tidsåtgång ca 30 min.

Koppling till de globala målen

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion


Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Logotyp Dalarnas museum

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Dalarnas museum

För elever

Ibland hänger saker ihop på förvånande sätt. I koppargruvan i Falun behövdes många, långa och hållbara rep. Det ledde till att man började tillverka Falukorv. I den här lektionen får du reda på varför.