Lärarhandledning

Fisk och alkoholLärarhandledning

1920-tal

Bohuslän

Två män som häller ut innehållet från en tunna medan en polis och en kostymklädd man tittar på.
Poliser övervakar att beslagtagen alkohol hälls ut. New Yorks polismästare John A Leach i kostym och stråhatt. Ca 1920. The United States Library of Congress (Public Domain).
Eleverna får genom den här övningen reflektera över fiske som ett globalt fenomen och hur synen på utnyttjande av naturresurser förändrats över tid.

Koppling till gymnasiets kursplan

Centralt innehåll

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser.

Kunskapsmål

Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.

Lektionen

Lektionen innehåller några korta texter om makrillfisket vid Bohuslänskusten. Syftet är att innehållet ska ge eleverna perspektiv på hur fisket uppkom och avstannade samt orsakerna bakom. Lektionen visar att fisket alltid har en global aspekt.

Lektionen kräver inget extra material. En länk till det Globala målet nr 14 finns i lektionen.

Övning, Globala målen 14

Tid: ca 40 minuter. (15-20 min läsning och 20-25 min diskussion.)

Be eleverna att läsa texterna i lektionen och sedan de punkter som ingår i det Globala målet nr 14, Hav och marina resurser.

Låt dem därefter i grupp diskutera kring frågorna:

  • Kan ni se någon form av politisk/social händelse som skulle kunna påverka fisket idag och inom närmaste framtiden?
  • Kan ni se hur fisket skulle kunna påverka den politiska/sociala stabiliteten i framtiden?
Bohusläns museums logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Bohusläns museum

För elever

År 1920 blev all alkohol förbjuden i USA. Det fick stora konsekvenser för fisket i Bohuslän. Vad kan komma att påverka fisket för oss i framtiden?