Lektion

Fisk och alkoholLektion

1920-tal

Bohuslän

År 1920 blev all alkohol förbjuden i USA. Det fick stora konsekvenser för fisket i Bohuslän. Vad kan komma att påverka fisket för oss i framtiden?
Två män som häller ut innehållet från en tunna medan en polis och en kostymklädd man tittar på.
Poliser övervakar att beslagtagen alkohol hälls ut. New Yorks polismästare John A Leach i kostym och stråhatt. Ca 1920. The United States Library of Congress (Public Domain).

Fisket som försvann

I USA hade makrill varit ett populärt tilltugg till alkoholhaltiga drycker på restauranger och i barer. Längs Nordamerikas och Kanadas östkust fiskades det makrill under hela 1800-talet. Makrillen var lika viktig i Nordamerika som sillen var i Skandinavien.

298217
En makrill. Akvarell av Wilhelm von Wright, 1830-tal. (Public Domain).

Fångsterna i längs Nordamerikas kuster minskade på grund av det omfattande fisket. Den fisk som fångades höll inte heller samma kvalité som tidigare. Då började fiskhandlare i Norge exportera makrill till USA och Kanada. Fisken saltades på amerikanskt vis som ett par svenskamerikaner i Egersund i Norge lärt ut. Därför pågick makrillfiske i Nordsjön i mer än fyrtio år, från 1880-talet till en bit in på 1920-talet.

Men efter första världskriget minskade makrillfisket även i Nordsjön. Kvalitén och storleken på makrillen gick ner och därför sjönk också priset. Dessutom användes salt från Tyskland som ansågs sämre. Och så kom förbudet mot alkohol i USA...

Makrillfisket i Nordsjön avstannade.

Kvinnor som rensar fisk.
Kvinnor som rensar fisk. Foto: Bohusläns museum (CC BY).

Dörjet och fartygen

För att fiska makrill krävdes det både djupa och tunga båtar som kunde hålla sig på en jämn och stadig kurs. När man fiskade makrill hade man dörjestänger, det vill säga långa “fiskespön”, med krokar som hängde ute på varje sida av båten.

En modell av en segelbåt med två master.
En kutter. Foto: Bohusläns museum (CC BY).

I slutet av 1800-talet pågick en kampanj i England om att de brittiska fiskarna skulle byta ut sin seglade fiskeflotta mot ångbåtar. Detta gjorde att det blev många båtar till salu. Det var just dessa engelska båtar, “saling-trawlers”, som köptes och användes för makrillfisket. De var lättseglade och höll en stabil kurs.

Fiskarna i Bohuslän hade goda kontakter med städerna på Vest- och Sörlandet i Norge. Det var där man förde i land sin fiskefångst. Det var också där eller i England som man köpte båtarna. När båtarna byggts om för att passa makrillfisket fick de ofta behålla sina engelska namn som till exempel Pride, Helping hand, Lord Nelson och Pursuit.

Uppgift

Dela in er i mindre grupper (3-5 personer). Läs om det globala målet nr 14 Hav och marina resurser och diskutera:

  • Kan ni se någon form av politisk/social händelse som skulle kunna påverka fisket idag och inom närmaste framtiden?
  • Kan ni se hur fisket skulle kunna påverka den politiska/sociala stabiliteten i framtiden?
Bohusläns museums logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Bohusläns museum

För lärare

Eleverna får genom den här övningen reflektera över fiske som ett globalt fenomen och hur synen på utnyttjande av naturresurser förändrats över tid.