Lärarhandledning

Åk 7-9

För frihet och lagLärarhandledning

Hur belönas den som stödjer en revolution?

1772

Sverige

En klackring av guld dekorerad med kung Gustav III:s namnchiffer i guld samt blå och vit emalj.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, centralt innehåll

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhälle

  • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Lgr22, betygskriterier

Eleven för resonemang om kontinuitet och förändring utifrån långa historiska linjer.

Lektionens innehåll

Lektionen syftar till två saker: för det första att göra eleverna medvetna om att Sverige har haft revolutioner liksom andra länder och för det andra att utgöra en grund för en diskussion kring revolutioner i historien och i nutid.

Materialet består av fyra egentliga delar:

  • en kort beskrivning av Lovisa Ulrikas revolutionsförsök 1756,
  • en något längre förklaring av Gustav III lyckade revolution 1772,
  • en kort text om 1809 års revolution som avsatte Gustav IV Adolf,
  • en kort förklaring till ordet revolution.

Lektionens genomförande

Be eleverna läsa igenom alla texter i lektionen, antingen i par eller enskilt. Beroende på läsvana kan det ta mellan tio och femton minuter.

Genomför därefter en kort diskussion kring de frågor som finns under rubriken "Fundera". Samtalet kan ske i par, i grupp eller i helklass, litet beroende på elevernas självständighet. Låt diskussionen pågå i max tio minuter. Syftet är att de ska få inspiration till lektionens skriftliga uppgift.

Skrivuppgift

Uppgiften består i att författa en resonerande text kring Gustav III:s revolution i jämförelse med en annan revolution eller ett revolutionsförsök. Jämförelsen får gärna vara en händelse i nutid.

Målet är att eleverna minst ska skriva en A4-sida där de resonerar kring:

  • argument för/emot
  • likheter/skillnader i utförande och utgång
  • straff/belöning för de delaktiga

Eleverna måste sannolikt komplettera materialet genom att söka själva på nätet. Skrivuppgiften går att genomföra under en lektion, även om eleverna nog gör en bättre insats om du ger dem någon eller några dagars frist.

Litteratur:

  • Lindqvist, Herman. 2000. Historien om Sverige. Gustavs dagar. Norstedt: Stockholm
  • Riksarkivet. 1972. Gustav III:s revolution och kungagärning : ett 200-årsminne. Stockholm.
Logotyp för Hallwylska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Hallwylska museet

För elever

"Jag är bedrövad över det tillstånd landet befinner sig i", inledde kung Gustav III sitt tal till den svenska nationen 21 augusti 1772. Två dagar tidigare hade han genomfört en revolution och tagit makten. I den här lektionen får du läsa om kungens kupp och hur han belönade dem som stöttade honom.