Lektion

Åk 7-9

För frihet och lagLektion

Hur belönas den som stödjer en revolution?

1772

Sverige

En klackring av guld dekorerad med kung Gustav III:s namnchiffer i guld samt blå och vit emalj.
En revolutionsring. Foto: Helena Bonnevier, Hallwylska museet/SHM (CC BY).
"Jag är bedrövad över det tillstånd landet befinner sig i", inledde kung Gustav III sitt tal till den svenska nationen 21 augusti 1772. Två dagar tidigare hade han genomfört en revolution och tagit makten. I den här lektionen får du läsa om kungens kupp och hur han belönade dem som stöttade honom.

Vem bestämmer?

1700-talet var ett oroligt århundrade där flera länder i Europa fick uppleva inbördeskrig och revolutioner. Sverige var inget undantag. Under loppet av drygt femtio år var det tre revolutionsförsök i Sverige. Två lyckades och ett misslyckades. Gustav III var en av dem som lyckades.

Vad revolterade kungen mot? Vem som skulle bestämma, naturligtvis.

Efter Karl XII:s död 1718 hade flera män inom borgerskapet och adeln lyckats minska kungens makt. I stället för en enväldig kung fanns det en regering som bestämde i landet.

Regeringen tillsattes genom val och därför fanns det för första gången i Sveriges historia politiska partier som tävlade om makten. Hovpartiet var det minsta partiet. De två största partierna kallades Hattarna och Mössorna.

Första försöket

Gustav III:s mor drottning Lovisa Ulrika försökte genomföra en statskupp 1756. Hon ville återinföra monarkins politiska makt. Men alla planer blev upptäckta i förtid. Drottningen undgick straff, eftersom politikerna inte ville straffa en kunglighet. Fyra adelsmän som var delaktiga i kuppförsöket blev däremot torterade och avrättade. Den 23 juli 1756 halshöggs Eric Brahe, Gustaf Jakob Horn af Rantzien, Magnus Stålsvärd och Johan Puke.

(Bild: Drottning Lovisa Ulrika. Finlands Nationalmuseum, public domain.)

Kvinna med vit peruk och ljusblå klänning som sitter på en röd stol. Hon har spetsar på ärmarna och pärlor i håret.

Revolution!

Gustav III ville också ha makten i landet men Sverige styrdes fortfarande av politiker. Kungen angav tre huvudsakliga anledningar till att genomföra en revolution.

  • Partisystemet som fanns hade skapat oenighet i landet.
  • Politikerna arbetade bara på att tjäna pengar och få egen makt, inte för samhällets bästa.
  • Partipolitiken hade ökat andra länders inflytande över Sverige.

Revolutionen gick snabbt. Kungen hade förberett flera regementen i Finland och Skåne på att en revolution var på gång. På förmiddagen den 19 augusti 1772 gick Gustav III till högvaktens officerare och frågade om de var villiga att hjälpa honom. Nästan alla sa att de skulle följa kungen.

Soldaterna som vaktade slottet fick därpå order om att låsa in regeringen. Kungen red sedan runt i Stockholm för att avkräva trohet av regementena och flottan samt av borgerskapet. Ingen människa hade kommit till skada under revolutionen.

När alla hade lovat kungen trohet gick Gustav III in till regeringen och krävde att de skulle avgå. Kungen lovade i sin tur i regeringsförklaringen den 21 augusti att styra "ett fritt folk" med "frihet och lag".

För visad trohet

Två guldringar och ett hjärtformat hänge med kung Gustav III:s namnchiffer.
Bildmontage av ringar och hängsmycke. Foto: Helena Bonnevier, Hallwylska museet och Livrustkammaren/SHM (CC BY).

Gustav III valde att dela ut smycken och ringar till olika personer som hade stöttat honom vid revolutionen. Svenskar som ville visa att de gillade revolutionen kunde binda en vit näsduk kring vänster överarm. Överallt kunde man se vem som var med eller emot revolutionen.

Revolutionsring med datumet 21 augusti, det vill säga utropandet av det nya statsskicket. Ringen var en gåva från kungen till den 25-årige dansaren på operan Johan Henrik Kröger (1747–1836).

(Foto: Helena Bonnevier, Livrustkammaren/SHM, CC BY.)

En guldring med briljanter och emalj. I mitten ett G

Vad är en revolution?

Du har säkert läst eller hört något om den franska revolutionen på 1700-talet. Och kanske känner du till den ryska revolutionen på början av 1900-talet. Men vad är en revolution?

Ordet revolution betyder att något rör sig runt något annat. Vi använder därför ordet när vi beskriver en större förändring av något. Synonymer är omvälvning, omstörtning och omgestaltning.

Ibland brukar även orden uppror och revolt användas som synonymer till revolution. Men ska man vara nogräknad måste upproret/revolten först lyckas innan man kan säga att det är en revolution.

En revolution behöver inte vara våldsam eller blodig, även om den kan vara det. Oftast är en revolution plötslig.

Demonstrationerna kring Me Too och Black Lives Matter eller stormningen av parlamentsbyggnaden i Washington i januari 2021 kan betecknas som uppror eller revolter. Demonstranternas syfte har varit att förändra samhället på olika sätt. Om de därtill innebär en fullständig revolution är ännu för tidigt att säga.

En sak är gemensam för alla revolutioner/revolter/uppror: de som är med blir antingen hjältar eller brottslingar, allt beroende på hur det slutar.

Sonens avsättning

Gustav III:s son Gustav IV Adolf blev utsatt för en revolt 1809. Ett flertal officerare och adelsmän tyckte att kungen inte kunde sköta sitt uppdrag. I Värmland startade officeren Georg Adlersparre ett uppror den 7 mars 1809. Han tog befälet över den så kallade Norra armén och började tåga mot Stockholm. Kung Gustav IV Adolf ville möta Adlersparre med en egen armé för att slå ner upproret. Några andra officerare under ledning av Carl Johan Adlercreutz gick därför in i kungens rum den 13 mars och arresterade honom. Regeringen förklarade sedan att kungen var avsatt och skulle fördrivas från landet. Revolutionen var därmed genomförd.

(Foto: Livrustkammaren/SHM, CC BY.)

Ung smal man i uniform. Med höger hand pekar han mot en krona.

Fundera

  • Tycker du att Gustav III:s argument för en revolution var tillräckliga?
  • Känner du till några symboler för revolutionsrörelser?
  • Kan du ge exempel på en våldsam revolution och en fredlig?
  • Hur har det gått för folk som har försökt starta en revolution i modern tid?
Logotyp för Hallwylska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Hallwylska museet.

För lärare

Sverige har också haft revolutioner och uppror. I den här lektionen får eleverna veta mer om Sveriges oroliga 1700-talshistoria och vad en revolution egentligen är.