Lärarhandledning

Grevinnans sista resaLärarhandledning

Vad kan en begravning berätta för oss?

1600-tal

Stockholm

En döskalle färgad röd och inhuggen i sten
En del av en gravsten från Kalmar gamla kyrkogård. Foto: Petter Inedahl Skoklosterslott (CC-BY 4.0)
I den här lektionen får eleverna lära sig mer om död och begravning under 1600-talet, vad var viktigt och hur gick en begravning egentligen till och hur kan vi vet något om det?

Koppling till läroplanen i åk 4-6

Centralt innehåll åk 4-6

Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800

 • Reformationen och fram­väx­ten av en stark kungamakt i Sverige. 

Betygskriterier

 • Eleven för också enkla resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Vad handlar lektionen om?

I den här lektionen får eleverna, genom föremål och dokument, lära sig mer om hur livet och döden kunde se ut under 1600-talet. Genom övningarna få eleverna:

 • En förståelse för begravningar för adeln gick till.
 • Hur olika traditioner kunde visa på maktställningar i samhället.
 • Reflektera över sin egen tid i relation till 1600-talet.

Övning 1

Låt eleverna läsa igenom Anna Margaretas begravning i pop-up rutorna. Låt de sedan läsa om reglerna för hur en begravning fick gå till, höll begravningen sig till de regler som fanns?

Intressant var också att det faktiskt var hennes man som varit med och stiftat lagarna.

 • När det gäller ringande för de döda ska inte mer än fyra ringningar tillåtas. Den första själaringningen, den andra dagen för begravningen, den tredje när begravningen sker, och den fjärde när liket är jordsatt. Ingen av dessa ringningar bör vara eller förlängas över en halv timme. Även om de höll sig till antalet ringningar gjorde de det i flera olika kyrkor, så även om det bara var fyra ringningar så var det i nio kyrkor. Vad tycker ni? Höll de sig till lagen?
 • Så ska också kistorna där liken läggas uti göras icke av annat än trä och koppar. De som görs av trä ska inte vara med något guld eller silver, utan endast kläs med svart tyg eller sammet. Det är tillåtet att sätta den dödas namn och titel vid huvudsidan samt vapensköldar på bägge sidorna, vid fotänden en dödskalle och på locket ett krucifix eller kors. Här bröt de mot lagen, inget guld eller silver skulle få finnas på kistan men den var förgylld. Tyget på kistan fick också egentligen bara vara svart, men hennes var rött.
 • Det är en gammal och lovlig sed att bära de kristnas lik till graven under sjungande av gudliga psalmer. Men det finns åtskilliga missbruk av seden. Alltså finner vi nödvändigt att bestämma att ingen ska använda fler människor som behövs, inte heller fler präster än vad som finns i staden, ute i landet högst tio till tolv präster. Här blir det lite lurigt, de får inte ha fler människor än vad som behövs, det kan ju vara hur många som helst! Däremot kan man fråga sig om inte "Skolpojkar från sex olika skolor sjöng, och inte mindre än 86 präster och en biskop behövdes det till grevinnans begravning" är lite väl många människor.
 • Ryttare och soldater som härtill har varit brukade i processer ska härmed vara förbjudna både på landet och i städerna. Marskalkar eller prestaver ska ej heller vara mer än två. Här bröt de mot lagen då det står att "soldater från kungliga livgardet skyldrade gevär".

Övning 2

Låt eleverna diskutera i grupper om tre. Samla gärna upp tankarna i slutet av lektionen.

 • Varför tror du att det var så viktigt att ha så många saker med på en begravning? Till och med så att de bröt mot lagen?
 • På kyrkogården verkar det inte ha varit så roligt att begravas, har du varit på en kyrkogård idag? Finns det några likheter eller skillnader?
 • En dyr och pampig begravning var vad alla förväntade sig när någon ur adeln, till exempel en grevinna, hade dött. Det var en stor uppvisning där den döda för allra sista gången fick vara huvudperson, och säkert var det många som avundsjukt tittade på. Men var det bara fördelar med en här sortens överdådiga firande, eller kunde det även finnas saker som var dåliga? Varför tror du att regeringen försökte sätta gränser för hur påkostade begravningar adeln egentligen fick ha? Diskutera!

Diskutera

Vad skulle du vara nog med att ha med på din begravning om du hade levt och dött under 1600-talet?

Skoklosters slotts logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Skoklosters slott

För elever

Grevinnan Anna Margareta von Haugwitz hade just fyllt 51 när hon dog. Under slutet av sitt liv levde hon i lyx och det kan vi se i spåren från hennes begravning. Vad kan hennes död och begravning lära oss om 1600-talet?