Lärarhandledning

Grevinnans sista resaLärarhandledning

En döskalle färgad röd och inhuggen i sten
I den här lektionen får eleverna lära sig mer om död och begravning under 1600-talet, vad var viktigt och hur gick en begravning egentligen till och hur kan vi vet något om det?

Koppling till läroplanen i åk 4-6

Centralt innehåll åk 4-6

Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800

  • Reformationen och fram­väx­ten av en stark kungamakt i Sverige. 

Betygskriterier

  • Eleven för också enkla resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Vad handlar lektionen om?

I den här lektionen får eleverna, genom föremål och dokument, lära sig mer om hur livet och döden kunde se ut under 1600-talet. Genom övningarna få eleverna:

  • En förståelse för begravningar för adeln gick till.
  • Hur olika traditioner kunde visa på maktställningar i samhället.
  • Reflektera över sin egen tid i relation till 1600-talet.

Övning

Diskutera

Publicerad:

Uppdaterad:

För elever

Grevinnan Anna Margareta von Haugwitz hade just fyllt 51 när hon dog. Under sitt liv hade hon hunnit uppleva nästan allt, från djupaste fattigdom till högsta lyx. Hon hade sett krig och fred, kärlek och död, och rest runt över stora delar av Centraleuropa. Vad kan hennes död lära oss om 1600-talet?