Lärarhandledning

Åk 4-6

Hubertus, Staffan och bismi'llahiLärarhandledning

Varför ser vi det vi ser och inte något annat?

1100-tal

Broddetorp

Detaljbild av Broddetorpsaltaret.
Ett föremål eller en bild betyder olika saker för olika människor. I denna lektion får eleverna lära känna ett unikt altare och olika tolkningar av det. Och förhoppningsvis förstå att kunskap gör att man ser saker.

Koppling till skolans kursplan

Lgr 22, centralt innehåll

Kulturmöten och statsbildning i Norden, cirka 800–1500

  • Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, texter, muntliga berättelser och digitalt material, och hur de kan användas för att ge kunskaper om det förflutna.

Lgr 22, betygskriterier

Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.

Inledning

Lektionens inledning med rubriken "Tre sätt att se på ett altare" består av några korta texter om Broddetorpsaltarets ursprung och tre olika artiklar som har skrivits om det. Ge eleverna tid att läsa igenom texterna. Du får själv bestämma om de ska läsa enskilt, i par eller i mindre grupper.

Övning – Vad kan du se?

Visa eller låt eleverna titta på den första helbilden av Broddetorpsaltaret. Fråga eleverna om de kan beskriva altaret eller om de känner igen någon figur på det. Övningen fungerar bäst i helklass, för att få en livligare diskussion. Diskutera inte för länge, fem minuter är mer än väl.

Förmodligen kan eleverna peka ut de detaljer som beskrivs i artiklarna. Möjligen kan de identifiera några huvudmotiv, som Kristus på korset eller Kristus på tronen.

Övning – En bild med många delar

Be eleverna enskilt, i par eller i mindre grupper läsa texterna i den interaktiva bilden. Det är enklare för dem att komma ihåg innehållet om de gör anteckningar på ett papper vid sidan.

När eleverna är klara delar du in dem i mindre grupper eller par. De ska sedan presentera en sak i altaret för varandra. Efter deras presentationer kan du avsluta med en gemensam diskussion i hela klassen med följande frågor:

  • Vad har du valt att berätta om?
  • Varför valde du just den saken?
  • Finns det andra tillfällen då vi väljer att se och berätta om olika saker?
  • Hur påverkar det vi vet eller inte vet det som vi ser?

Det viktiga i diskussionen är att eleverna förstår att ju mer de vet, desto mer kan de se. Därför är det viktigt med kunskap.

Källor

  • Djurklou, Gabriel. 1902. Hvem var Staffan stalledräng? Ett bidrag till lösningen af denna fråga. Stockholm.
  • Pentz, Peter. 2007. "En bismi'llahi på antemensalet fra Broddetorp" i Fornvännen. Vitterhetsakademien: Stockholm.
  • Salin, Bernhard. 1891. Altarprydnaden från Broddetorps kyrka. Stockholm.
Logotype för Historiska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

För elever

Det vi ser är beroende av vad vi vet. Men det vi vet kan också styra vad vi kan eller vill se. I den här lektionen ska vi titta på ett gammalt altare. Vad tror du att du ser?