Lärarhandledning

Åk 4-6

Hubertus, Staffan och bismi'llahiLärarhandledning

Varför ser vi det vi ser och inte något annat?

1100-tal

Broddetorp

Detaljbild av Broddetorpsaltaret.
Ett föremål eller en bild betyder olika saker för olika människor. I denna lektion får eleverna lära känna ett unikt altare och olika tolkningar av det. Och förhoppningsvis förstå att kunskap gör att man ser saker.

Kopplingar till kursplanen i historia

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Hur historia används och historiska begrepp

 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Inledning

Lektionens inledning med rubriken "Tre sätt att se på ett altare" består av några korta texter om Broddetorpsaltarets ursprung och tre olika artiklar som har skrivits om det. Ge eleverna tid att läsa igenom texterna. Du får själv bestämma om de ska läsa enskilt, i par eller i mindre grupper.

Övning – Vad kan du se?

Visa eller låt eleverna titta på den första helbilden av Broddetorpsaltaret. Fråga eleverna om de kan beskriva altaret eller om de känner igen någon figur på det. Övningen fungerar bäst i helklass, för att få en livligare diskussion. Diskutera inte för länge, fem minuter är mer än väl.

Förmodligen kan eleverna peka ut de detaljer som beskrivs i artiklarna. Möjligen kan de identifiera några huvudmotiv, som Kristus på korset eller Kristus på tronen.

Övning – En bild med många delar

Be eleverna enskilt, i par eller i mindre grupper läsa texterna i den interaktiva bilden. Det är enklare för dem att komma ihåg innehållet om de gör anteckningar på ett papper vid sidan.

När eleverna är klara delar du in dem i mindre grupper eller par. De ska sedan presentera en sak i altaret för varandra. Efter deras presentationer kan du avsluta med en gemensam diskussion i hela klassen med följande frågor:

 • Vad har du valt att berätta om?
 • Varför valde du just den saken?
 • Finns det andra tillfällen då vi väljer att se och berätta om olika saker?
 • Hur påverkar det vi vet eller inte vet det som vi ser?

Det viktiga i diskussionen är att eleverna förstår att de ser mer, ju mer de vet. Därför är det viktigt med kunskap.

Källor

 • Djurklou, Gabriel. 1902. Hvem var Staffan stalledräng? Ett bidrag till lösningen af denna fråga. Stockholm.
 • Pentz, Peter. 2007. "En bismi'llahi på antemensalet fra Broddetorp" i Fornvännen. Vitterhetsakademien: Stockholm.
 • Salin, Bernhard. 1891. Altarprydnaden från Broddetorps kyrka. Stockholm.
Logotype för Historiska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

För elever

Det vi ser är beroende av vad vi vet. Men det vi vet kan också styra vad vi kan eller vill se. I den här lektionen ska vi titta på ett gammalt altare. Vad tror du att du ser?