Lektion

Åk 4-6

Hubertus, Staffan och bismi'llahiLektion

Varför ser vi det vi ser och inte något annat?

1100-tal

Broddetorp

Detaljbild av Broddetorpsaltaret.
Det vi ser är beroende av vad vi vet. Men det vi vet kan också styra vad vi kan eller vill se. I den här lektionen ska vi titta på ett gammalt altare. Vad tror du att du ser?

Tre sätt att se på ett altare

Altaret tillverkades under mitten av 1100-talet när den första kyrkan i Broddetorp byggdes. Broddetorp ligger mellan Vänern och Vättern. Kyrkan tillhör Skara stift.

Efter några århundraden hade altaret blivit undanställt i kyrkans sakristia, ett rum där prästen byter om. Sedan flyttades det till en undanskymd del vid en kyrkbänk. Nu finns altaret på Historiska museet i Stockholm.

Flera personer har skrivit om altaret sedan dess. Deras beskrivningar är olika varandra, eftersom de har olika synsätt. Här kan du se tre exempel:

Hubertus

Den övre delen av altaret föreställer legenden om Hubertus. Arkeologen Bernhard Salin (1861–1931) skrev om den delen av altaret 1891. Han var expert på djurbilder och religiösa bilder.

Staffan

På ena sidan av altaret hittar du helgonet Staffan. Folklivsforskaren Gabriel Djurklou (1829–1904) skrev bara om den bilden 1902. Han var intresserad av visor och berättelser.

Bismi'llahi

Kring bilderna på altaret finns flera olika dekorationer. En av dekorationerna är en konstnärlig fantasi av en arabisk text från Koranen som lyder "bismi'llah". Vikingaexperten Peter Pentz från Nationalmuseet i Danmark skrev om det 2007.

Vad kan du se?

Börja med att titta på bilden av en del av Broddetorpsaltaret nedan. Vad kan du se som du känner igen? Kan du nämna någon figur vid namn?

Broddetorpsaltarets nedre del, det så kallade antemensalet.

Fundera

  • Hur många bilder kände du igen?
  • Varför kände du ingen just den/de bilderna?

En bild med många delar

Här är en bild av hela altaret med några förklaringar. Läs texterna och titta på detaljbilderna. För att komma ihåg bättre, är det bra att skriva ner stödord på ett papper.

Broddetorpsaltarets tre delar sammanfogade.

Fundera

  • Vad har du valt att berätta om?
  • Varför valde du just den saken?
  • Finns det andra tillfällen då vi väljer att se och berätta om olika saker?
  • Hur påverkar det vi vet eller inte vet det som vi ser?

Samtliga bilder: Gabriel Hildebrand, Historiska museet/SHM (CC BY) Föremålsnummer 114924

Logotype för Historiska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

För lärare

Ett föremål eller en bild betyder olika saker för olika människor. I denna lektion får eleverna lära känna ett unikt altare och olika tolkningar av det. Och förhoppningsvis förstå att kunskap gör att man ser saker.