Lektion

Åk 4-6

Madonnans hemlighetLektion

Fanns det influerare på medeltiden?

1100-tal

Viklau, Gotland

Foto av bysten av en träskulptur som föreställer en madonna med guldkrona. Skulpturen är målad i guld och rött
Madonnaskulptur från Viklau kyrka på Gotland. Foto: Gabriel Hildebrand, Historiska museet/SHM (CC BY). Föremålsnummer 94181
Tänk dig att du för en dag skulle byta plats med en människa från medeltiden. En sak som medeltidsmänniskan nog skulle bli förvånad över är alla intryck av bilder som möter oss överallt.

Kyrkans bilder är till för att förklara den kristna religionen. Under medeltiden var det få som kunde läsa och skriva. Prästen höll också delar av gudstjänsten på latin, ett språk som de flesta människor inte kunde. De medeltida bilderna och skulpturerna förmedlade ideal för tiden, alltså budskap om hur kvinnor, män och barn skulle vara goda kristna.

Bilderna i kyrkan

Medeltidsmänniskan levde i en bildfattig värld. De flesta hade inte tavlor eller andra bilder hemma men kyrkan var en plats där man kunde se och uppleva bilder. Under medeltiden var de flesta i Sverige katoliker. I nästan varje by fanns en kyrka dit människor gick varje söndag och helgdag. Jämfört med bostadshusen var kyrkan en stor och praktfull byggnad. Det var en plats där man träffade andra människor och fick reda på nyheter. Det var viktigt att följa religionens regler för att vara säker på att hamna i himlen efter döden och inte i helvetet.

I kyrkorna fanns ibland vägg- och takmålningar som skildrade berättelser från bibeln och ofta skulpturer som föreställde Jesus och olika helgon. Ett helgon är en människa som levt sitt liv så lydigt som kyrkan vill och som utfört mirakel, ett slags magiska handlingar där exempelvis sjuka blivit friska. Därför är helgonen ett slags förebilder eller idoler som man hoppas skulle föra människors böner vidare till Gud.

I katolska kyrkor finns än idag avbildningar av sådana helgon och viktigast av dem alla är jungfru Maria. Mariaskulpturer kallas också för Madonnaskulpturer. Maria är världens mest avbildade kvinna. Under medeltiden beställdes ofta madonnor från verkstäder i Europa. Men ibland tillverkades de av lokala bildhuggare som hade sett skulpturer från till exempel Frankrike eller Tyskland. 

Under reformationen på 1500-talet blev Sverige ett protestantiskt land. Då plockades Maria- och helgonbilderna bort från kyrkorna. En del av dem hamnade så småningom på museer.

Madonnan bär på en hemlighet

Vad döljer sig i madonnan?

Om reliker

Reliker är heliga föremål i den katolska kristendomen. Relikerna kan vara föremål som heliga personer ägt eller delar av en helig persons kropp, som skelettbitar eller tänder. Reliker förvaras i speciella skrin i kyrkor. Under medeltiden fanns det en handel med reliker och man kunde tjäna mycket pengar på att sälja en fin relik från ett helgon eller en biblisk person. Ibland fuskade människor och sa att en benbit kom från ett helgon medan det i själva verket kanske kom från ett djur eller en vanlig människa. Varifrån benbitarna i Viklaumadonnans huvud kom vet vi inte.

Tre madonnor

På Historiska museet finns många bevarade madonnaskulpturer från Sveriges katolska tid. De här tre skulpturerna hör till Historiska museets samlingar.

Madonna från Nävelsjö. Foto: Lennart Karlsson, föremålsnummer: 94057

Madonna från Mosjö. Foto: Lennart Karlsson, föremålsnummer: 94182

Madonna från Hammar. Foto: Gabriel Hildebrand, föremålsnummer: 94056

Diskutera

  • Hur många bilder tror du att du ser en vanlig dag? Var hittar du dem?
  • Var kunde medeltidens människor se bilder?
  • Hur tror du att bilderna i kyrkor påverkade medeltidens människor?
  • Fanns det influerare på medeltiden?
Logotyp Historiska museet

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

Bilder: Om inget annat uppges kommer bilderna från Historiska museet (CC BY)

För lärare

Den här lektionen handlar om medeltidens bildvärld. Genom materialet får eleverna träna sina förmågor att analysera och tolka källor, samt att reflektera över hur bilder påverkat människor - under medeltiden och idag.