Lärarhandledning

Åk 4-6

Madonnans hemlighetLärarhandledning

Fanns det influerare på medeltiden?

1100-tal

Viklau, Gotland

Foto av bysten av en träskulptur som föreställer en madonna med guldkrona. Skulpturen är målad i guld och rött
Den här lektionen handlar om medeltidens bildvärld. Genom materialet får eleverna träna sina förmågor att analysera och tolka källor, samt att reflektera över hur bilder påverkat människor - under medeltiden och idag.

Kopplingar till kursplanen i historia

Lgr22, centralt innehåll

Kulturmöten och statsbildning i Norden, cirka 800–1500

 • Likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under tidsperioden.

Lgr22, betygskriterier

 • Eleven för resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Övning - den färgstarka madonnan

I den här övningen få eleverna undersöka bilden av madonnan från Viklau. Genom övningen tränar eleverna sin förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Madonnan från Viklau är tillverkad på 1170-talet. Det är den äldsta och bäst bevarade målade skulpturen i Sverige.  Alla skulpturer var målade på medeltiden. Klara starka färger var modernt och populärt. Vissa färger var mycket dyra.Tidsåtgång cirka 15 minuter.

Dela in klassen i mindre grupper, be eleverna att titta närmare på bilden av madonnan. Diskutera sedan en eller flera av frågorna nedan och skriv stödord.

 • Beskriv madonnans ansiktsuttryck. Verkar hon glad, ledsen, lugn?
 • Beskriv hennes klädedräkt.
 • Vilka färger och mönster kan du se? Vad har hon på huvudet?
 • Vad sitter hon på?
 • Ser hon ut att vara rik eller fattig? Varför då?
 • Varför tror du att Maria avbildades just på det här viset?

Sammanfatta svaren i klassen och diskutera - Hur kan skulpturerna ha påverkat människor som såg dem?

Övning - de tre madonnorna

I den här övningen får eleverna jämföra tre madonnaskulpturer. Syftet med övningen är att eleverna träna förmågan att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Dela in klassen i mindre grupper och låt eleverna undersöka bilden med de tre medeltida madonnaskulpturerna. Jämför madonnorna med varandra genom att diskutera en eller flera av frågorna nedan i små grupper. Ta hjälp av ledtrådarna genom att klicka på bilderna.Tidsåtgång cirka 15 minuter.

 • Jämför madonnornas dräkter, frisyrer och hur de sitter.
 • Finns det likheter mellan madonnaskulpturerna? Vilka?
 • Finns det skillnader mellan madonnaskulpturerna? Vilka?
 • Beskriv deras ansiktsuttryck. Varför tror ni att de avbildas så?
 • En medeltidsmänniska som skulle se hur skulpturerna ser ut i dag skulle tycka att något saknas. Vad?

Sammanfatta svaren muntligt i helklass.

Övning - Hur påverkas vi av bilder av människor?

I den här övningen får eleverna reflektera kring hur vi i vår tid påverkas av bilder genom att göra en analys av bilder av människor vi ser omkring oss – på tavlor, Youtube, webbar, i filmer, reklam, böcker och så vidare.

Dela in klassen i mindre grupper och låt eleverna fundera och diskutera utifrån sin egen vardag.Tidsåtgång cirka 15 minuter.

 • Vilka typer av bilder ser du en vanlig dag? Tänk på att bilder kan vara alltifrån filmklipp, tavlor, reklampelare, böcker och så vidare.
 • Hur många bilder tror du att du ser en vanlig dag: 0–10, 10–100 eller 100–1000?

Låt varje grupp välja tre bilder på nutida kändisar, förebilder eller influerare. Låt eleverna jämföra bilderna och beskriva dem för varandra:

 • Hur är de klädda?
 • Hur ser deras ansiktsuttryck ut?
 • Vad gör personen på bilden?

Samtala i helklass:

 • Finns det någon som du gillar extra mycket och blir påverkad och inspirerad av? Varför?
 • Kan madonnaskulpturer ha påverkat och inspirerat människor på medeltiden?
 • Fanns det influerare på medeltiden?

Källor

 • Andersson, A. 1957. Mariabilden i skulptur 1150-1450. Ur statens Historiska museums samlingar. 6.
 • Andersson, A och Jansson, I. 1984. Klenoder ur äldre svensk historia. Statens historiska museum.
 • Hedman, L (red) En sak till bara. Statens historiska museer.
 • Harrison, D. 2009. Sveriges Historia 600-1350. Norstedts.
Logotyp Historiska museet

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

För elever

Tänk dig att du för en dag skulle byta plats med en människa från medeltiden. En sak som medeltidsmänniskan nog skulle bli förvånad över är alla intryck av bilder som möter oss överallt.