Lektion

Åk 4-6

Barnen in, helgon och Maria åt sidanLektion

Vad innebar reformationen för människorna?

1500-tal

Sverige

Målning av Lucas Cranach föreställande Kristus i limbo.
Jesus befriar själarna ur dödsriket. Lucas Cranach, 1530. Föremålsnummer XXXII:B.112. Hallwylska museet/SHM (CC BY).
Inom alla religioner finns olika sätt att tänka. Ibland blir skillnaderna så stora att det bildas en ny form av religion. Det var det som hände vid reformationen. Men vad innebar det för människorna i Sverige?

Reformationen

Den kristna kyrkan har genomgått många reformationer och två stora splittringar. Ordet reformation betyder förändring. Förändringarna i kyrkan har skett genom samtal och olika möten. Kyrkans första splittring skedde år 1054. Då uppstod två delar: ortodoxa och katolska kyrkan.

Men begreppet "reformationen" brukar hos oss endast vara en beskrivning på det som hände på 1500-talet då flera länder och stater i norra Europa bröt sig loss från katolska kyrkans ledare, påven. "Reformationen" är alltså egentligen kyrkans andra splittring.

Reformationen i Sverige

Reformationen skedde över en lång period. I Sverige påbörjades den på 1530-talet och var genomförd på 1590-talet.

Det fanns flera olika personer som bidrog till reformationen. Mest känd är Martin Luther och det var hans syn på kristendomen som infördes i Sverige. Anledningen var att den svenske prästen Olaus Petri (1493–1552) läste vid universitetet i Wittenberg. Där föreläste Martin Luther.

Olaus Petri återvände till Stockholm. År 1524 fick han en tjänst som sekreterare åt Stockholms stad. Kung Gustav Vasa gav honom även rätten att predika i Storkyrkan. Kungen använde reformationen för att få makten över kyrkan. På så sätt fick kungen mer makt och kontroll över läran och kyrkans alla rikedomar.

De följande kungarna hade olika syn på reformationen. Erik XIV var mestadels positiv, Johan III var tveksamt negativ och Sigismund var negativ (eftersom han var katolik). Hertig Karl, som sedan blev Karl IX, ville genomföra reformationen en gång för alla.

Reformationen i Sverige slutfördes efter ett kyrkomöte i Uppsala 1593. Under kyrkomötet bestämde drygt 300 präster och biskopar om hur religionen i Sverige skulle vara. De fyra viktigaste besluten var:

  • Kungen skulle vara kyrkans beskyddare.
  • Uppsala universitet skulle öppnas igen för att utbilda präster.
  • Lutherdom var den enda kyrkliga lära som skulle tillåtas.
  • Människor med en annan tro fick inte arbeta i riket.

Martin Luther

Martin Luther (1483–1546) var en präst som ville förändra kyrkan till det bättre. Han tyckte framför allt att endast Gud kan förlåta synder och det sker om människan tror på Gud. Luther skrev ner 95 olika tankar om religionen som han tryckte och gav ut. Påven ville att Luther skulle ta tillbaka det han skrivit och be om ursäkt. När Luther vägrade uteslöt påven Luther från kyrkan 1521. Det var början på reformationen.

Bild: Martin Luther av Lucas Cranach, 1528. Lutherhaus Wittenberg (Public domain).

Vad kunde det innebära?

Ett exempel på hur reformationen kunde förändra livet för människor finns i Linköpingsskatten. Linköpingsskatten består av sex föremål i silver och guld. De hittades nedgrävda i jorden 1676 på en bit mark som hade tillhört Linköpings domkyrka. Under reformationen tog staten över marken. När skatten hittades tillhörde marken Linköpings borgmästare.

De som var präster i Linköping när reformationen började hade säkert förstått att staten skulle ta mark och dyrbara föremål från kyrkan. Någon i personalen gömde därför värdefulla saker, så att kyrkan skulle ha dem kvar.

Sakerna var förstås värdefulla för att de var gjorda av guld och silver. Men mest var de värdefulla för de troende. Präster som ville ha kvar katolicismen tyckte att föremålen blev smutsiga av den nya religionen. Det vill de stoppa.

Helgonfiguren och de två händerna på bilden är relikvarier. Det betyder att de innehåller kroppsdelar från helgon. Fatet kallas patén. Bägaren är en nattvardskalk. Fatet och nattvardskalken används vid nattvarden som är en av de viktigaste delarna av en kristen mässa. Föremålet som ser ut som en ljusstake med kors på är en monstrans. Den var till för att visa upp nattvardsbrödet.

Den så kallade Linköpingsskatten som hittades 1676.
Foto: Gunnel Jansson, Historiska museet/SHM (CC BY).

Ett förändrat rum

Vad innebar reformationen för kyrkorummet? Titta på bilden och läs texterna.

Interiörbild av den rikt dekorerade Tyska kyrkan i Stockholm.

Bild: Interiör av Tyska kyrkan i Stockholm. Wikimedia commons, Jssfrk. (CC BY-SA 3.0).

Fundera

  • Hur skulle det kännas om du tvingades att tro på en viss religion eller att byta tro?
  • Vad skulle det innebära i ditt liv just nu?
Logotype för Historiska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

För lärare

Reformationen i Sverige skedde inte över en natt. Det tog ungefär sextio år, för att vara noggrann. Det här är en lektion som vill förklara något komplext på ett enklare sätt och vad det innebar för Sveriges invånare.