Lärarhandledning

Åk 4-6

Katarina gifter sigLärarhandledning

Vad innebar ett äktenskap för kvinnor under medeltiden?

1200-tal

Västergötland

Foto av Katarina Sunesdotters gravtumba av sten
Foto Christer Åhlin, Historiska museet. Föremålsnummer: 116012
Syftet med lektionen är att eleverna ska få insikter om och reflektera över skillnader och likheter i levnadsvillkor för människor på 1200-talet jämfört med idag.

Kopplingar till kursplanen i historia

Lgr22, centralt innehåll

Kulturmöten och statsbildning i Norden, cirka 800–1500

  • Likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under tidsperioden.

Lgr22, betygskriterier

  • Eleven för resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Om Katarina Sunesdotter

Katarina var den första svenska drottning som fått ett minnesmärke.

Stenskulpturen på bilden är en upphöjd gravtumba. Det var ovanligt att få en grav av det här slaget. Från samma tid finns bara en till sådan, nämligen Birger Jarls i Varnhem (Gudhems klosterkyrka ligger i samma trakt). Man ser att det är en drottning, hon har krona på huvudet och en bok i handen. Vid skulpturens fötter fanns från början fyra munkar i sten och vid huvudet änglar (som haft vingar) som lyfter Katarinas själ mot himlen. Gravtumban kommer från Gudhems klosterkyrka. Katarinas gravsten var från början målad med starka färger. Genom avbildningen av Katarina visar hur en högt uppsatt kvinna var klädd på 1200-talet.


Katarina dog 1252, som änka efter Erik Eriksson, eller Erik den Läspe och halte som han kom att kallas. Hon tillhörde den Sverkerska ätten, han den Erikska. De skulle förena de båda stridande ätterna.

Övning - Gå i kloster och bli fri


Syftet med den här övningen är att eleverna ska reflektera över likheter och skillnader mellan människors levnadsvillkor under medeltiden och idag. Med utgångspunkt i medeltidens syn på människor får eleverna reflektera över sin egen tid. Katarina blev myndig först när hennes man dog. Då fick hon bestämma själv. Ett sätt att använda sin självständighet var att gå i kloster. Valet att bli nunna var annars inte fritt.

Kvinnor gavs ofta till kloster av sin familj – sin far – som gåva. Samtidigt innebar klosterlivet att kvinnor kunde få lära sig läsa och skriva, utföra ett värdefullt hantverk eller följa en religiös övertygelse. Och som nunna slapp en riskfyllda förlossningar som tog många kvinnors liv.

Fundera: Vad är viktigt idag när vi pratar om kvinnors självständighet? Vad tycker du är viktigt? Vad är självständighet för dig?

Be eleverna att var och en för sig skriva ner sina personliga reflektioner rörande följande frågor på t.ex. postitlappar. När de har formulerat sig individuellt delas klassen in i grupper om 3-5 personer. Be sedan eleverna att lägga ut lapparna med reflektionerna framför sig på bordet och diskutera. Avsluta övningen med en gemensam reflektion där varje grupp får dela med sig av en eller ett par saker från samtalen

Källor

Logotyp Historiska museet

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

För elever

På 1200-talet bestod Sverige av Svealand, Götaland och Norrlandskustens södra delar. Riket var indelat i landskap som hade egna lagar. Mäktiga familjer, ätter, kämpade om kungamakten i landet.