Lektion

Åk 4-6

Katarina gifter sigLektion

Vad innebar ett äktenskap för kvinnor under medeltiden?

1200-tal

Västergötland

Foto av Katarina Sunesdotters gravtumba av sten
Foto: Katarina Nimmervoll, Historiska museet/SHM (CC BY). Föremålsnummer: 116012
På 1200-talet bestod Sverige av Svealand, Götaland och Norrlandskustens södra delar. Riket var indelat i landskap som hade egna lagar. Mäktiga familjer, ätter, kämpade om kungamakten i landet.

Vem föreställer skulpturen?

Vem är personen på skulpturen här nedanför? Finns det några ledtrådar som avslöjar vem personen var?

Foto av Katarinas gravtumba

Skulpturen föreställer drottning Katarina som levde under 1200-talet. Katarina kom från en rik och mäktig familj – den Sverkerska ätten. Under halva 1100-talet och en bit in på 1200-talet kämpade framförallt två familjer om kungamakten. Det var den Sverkerska ätten och den Erikska ätten.

Han ska bortgifta kvinnan till mannen till heder och till hustru och till att dela hans säng, till lås och till nycklar och till laga tredelning

Så står det i en medeltida lag från Uppland om äktenskap.Vad tror du menas med citatet?

Katarina gifter sig

För att förena släkterna giftes Katarina bort med kung Erik Eriksson från den Erikska ätten. Tanken var att de skulle få barn. Men det blev inga barn. Vi vet inte om Katarina och Erik var kära i varandra. Förmodligen var det ett påtvingat äktenskap, en sorts affärsuppgörelse för att stärka kontakten mellan två familjer och göra dem mäktigare tillsammans. Det var flera familjer, eller ätter, som bråkade om vem som skulle bestämma över Sverige.

Mer affär än kärlek

Att gifta bort sina barn med varandra var ett sätt att knyta allianser och vänskapsband. Ofta mötte 1200-talets kungar en våldsam död i kampen om makten. Men Katarinas man Erik dog inte i strid utan troligen av en sjukdom. När Erik dog blev Katarina änka.

På medeltiden var äktenskap först och främst en överenskommelse mellan barnens familjer, och giftermål kunde bara ske mellan man och kvinna. Människor fick inte leva tillsammans som man och hustru utan att vara gifta, även om det förekom. Sex utanför äktenskapet var brottsligt och kunde leda till hårda straff för framförallt kvinnor. Det var alltså viktigt att gifta sig.

Kvinnor skulle lyda under männen. I ett äktenskap var det mannen som var förmyndare och bestämde över kvinnans liv och det familjen ägde. En ogift kvinna hade sin pappa eller någon annan manlig släkting som förmyndare att fatta beslut åt sig. Först som änka kunde en kvinna bli myndig och oberoende. Att vara ogift hela livet var nästan otänkbart, utom för människor som till exempel valde att leva i kloster som munk eller nunna. Klosterlivet innebar en möjlighet till utbildning som inte alltid fanns utanför klostrets murar.

Synen på kvinnor

Under 1200-talet var de flesta människor i Sverige kristna katoliker. Kyrkans syn på kvinnor var dubbel. Människor bad till Heliga jungfrun Maria, Jesus mamma. Samtidigt trodde många också att synden kom från kvinnor. I den kristna skapelseberättelsen lurar Eva Adam att äta av kunskapens frukt, äpplet, och människorna blev utkastade ur paradiset.

Eftersom synden ansågs komma från kvinnan framställdes ormen i paradiset ofta med kvinnoansikte, som på bilden här intill.

Bilden kommer från Roslagsbro kyrka i Uppland. Foto: Lennart Karlsson

När Katarinas man dog kunde hon för första gången bestämma över sitt liv. Hon valde då att flytta in i Gudhems kloster där hon bodde de sista åren av sitt liv. När Katarina dog begravdes hon i klostret. Katarina och hennes make Erik hade stora rikedomar i form av gårdar, markområden och även städer. Vid sin död testamenterade Katarina de flesta av sina egendomar till Gudhems kloster. Staden Söderköping gav hon däremot till sin syster Benedicta.

Fundera

  • Vad tycker du är skillnaden mellan synen på äktenskap i Sverige idag mot hur människor såg på äktenskapet under medeltiden?
  • Vad är viktigt idag när vi pratar om kvinnors självständighet?
  • Vad är självständighet för dig?
Logotyp Historiska museet

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

Bilder: Om inget annat uppges kommer bilderna från Historiska museet (CC BY)

För lärare

Syftet med lektionen är att eleverna ska få insikter om och reflektera över skillnader och likheter i levnadsvillkor för människor på 1200-talet jämfört med idag.