Lärarhandledning

Gymnasiet

Konungen av SiamLärarhandledning

Vad kan Sveriges äldsta film berätta för historier?
En gammaldags filmkamera i svartvitt
Foto: Filmkameran från tidigt 1930-tal och är en modell av märket Debrie Parvo (Model T). Foto: Svenska Filminstitutet PD
I den här lektionen får eleverna lära sig mer om den första filmen i Sverige och vad vi kan tolka ut av den.

Koppling till läroplanen i gymnasiet

Historia 1a2

Centralt innehåll

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel [...] teknisk utveckling [och] internationellt samarbete. 

Bild 1a2

Centralt innehåll

  • Betraktande, analys, tolkning av och samtal om egna och andras visuella framställningar i anslutning till bildarbetet. Sammanhangets betydelse för tolkningen.

Lektionen handlar om


Konungens af Siam landstigning vid Logårdstrappan (1897), upptagen av fotograf Ernest Florman räknas som den första svenska filmen. Filmen är mindre än en minut och skildrar hur Kung Oscar II välkomnar kung Chulalongkorn av Siam, nuvarande Thailand, vid Logårdstrappan i Gamla stan i Stockholm. Kung Chulalonkorn besökte Sverige i samband med Stockholmsutställningen 1897.

Den här lektionen handlar om historieskrivning, bilders makt och hur det påverkar vår syn på en historisk händelse. Eleverna får med kritisk blick utforska en historisk film och undersöka relationen mellan fakta och fiktion. Om hur nya uppfinningar kan öppna upp och förändra vår syn på omvärlden samt förändra vårt sätt att umgås med varandra.

Övning - Diskussion

Låt eleverna se de två filmerna och läsa texten. Därefter får eleverna jämföra de två olika filmerna och räkna upp likheter och skillnader. De kan exempelvis diskutera:

  • Vem tror du är avsändare av de två filmerna?
  • Varför spelades filmen in?
  • Hur presenteras de olika kungligheterna i filmerna?
  • Vad har förändrats mellan de olika filmerna?
  • Hur påverkar dessa förändringar det vi ser?
  • Vilken av skildringarna känns mest ”sann”?
  • Är den ena mer objektiv än den andra i sin framställning av ett statsöverhuvud?

Övning - Fördjupande diskussion

Fundera över kopplingen mellan skildringen av makthavare och deras makt Kan det ha varit en bidragande faktor till att kungligheter förlorat sin makt att regera? Påverkas vår bild av makthavare genom att vi får en tydligare bild av dem?

Fundera över hur monarkin i Sverige idag representeras i rörlig bild. När och i vilka kanaler sänds programmen om dem? Tror ni att det gynnar eller missgynnar personer i maktställning att skildras genom rörlig bild?

Är det några samhällsgrupper vars liv och erfarenheter ni saknar i rörlig bild idag? Vad kan det få för konsekvenser för dem vars berättelser/perspektiv inte blir synliga? Vilken betydelse får det i förlängningen för hur vi ser på världen och hur vi röstar?

Film-fördjupning

Vill du att eleverna ska lära sig mer om Stockholmsutställningen? Kika på en av Filmarkivets filmer Stockholmsutställningen 1897.

Logotyp för Svenska filminstitutet

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Svenska Filminstitutet

För elever

När filmen kom var det många som blev förundrade, att rörelser kunde dokumenteras. Men vad skulle filmen betyda och vad kan vi lära oss av den första filmen inspelad i Sverige?