Lärarhandledning

Åk 4-6

Kopparmynt överalltLärarhandledning

Varför var de svenska mynten så tunga på 1600-talet?

1600-tal

Falun, Sverige

En mängd kopparmynt.
Koppardaler. Falu gruva (CC BY).
Den här lektionen handlar om hur ett litet land som Sverige kunde få råd att bli en stormakt, och hur Sverige använde sina pengar. Den kan även få elever att börja tänka på hur vi fördelar pengar mellan oss idag.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, centralt innehåll

Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800

 • Det svenska Östersjöväldet. Orsaker till dess uppkomst och upplösning samt konsekvenser för människor runt Östersjön.

Lgr22, betygskriterier

Eleven visar kunskaper om händelser och aktörer under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.

Om lektionen

Lektionen innehåller några texter, en film och en karta med information. Eleverna får därigenom ett begrepp om hur viktigt koppar var för Sverige och den svenska samhällsutvecklingen på 1600-talet.

Övning, Koppar runt om i världen

Tid: 5 minuter

I den här övningen får eleverna tänka till kring hur vi använder koppar idag och hur mycket koppar som finns runtomkring oss. När eleverna har gått igenom lektionsmaterialet ber du dem att säga hur många saker som de tror innehåller koppar i klassrummet.

På 1600-talet användes koppar till saker som takplåt, mynt och kanoner. Idag är koppar en väldigt viktig metall eftersom all elektronik vi använder innehåller koppar. Elledningar och sladdar innehåller koppar och det finns till exempel ungefär 10 gram koppar i en vanlig mobiltelefon. Vi använder också koppar till så olika saker som prydnadsföremål och vattenrör.

Det finns faktiskt koppar i mat också. Livsmedelsverket skriver:

Koppar finns i alla livsmedel men mest i lever och inälvsmat, skaldjur, nötter och kakao. Mer måttliga halter finns i kött, fisk, grönsaker och spannmål. Vi får även i oss koppar genom dricksvattnet. När man lagar mat eller förvarar mat i gamla/antika koppar eller mässingskärl kan koppar lösas ut.

Övning, Fundera och värdera

Tid: ca 30 minuter

I anslutning till lektionsmaterialet finns en mer allmän frågeställning: "Vem tror du tjänade mest på att Falu Gruva fanns?" Den diskussionen kan kombineras med en värderingsövning där eleverna får ta ställning till ett antal påståenden som kan få dem att tänka på skillnader mellan att leva förr och att leva idag.

Ställ upp en linje där de som håller med ska ställa sig längs till höger, och de som inte håller med till vänster. De som varken är för eller mot kan ställa sig i mitten. Det är viktigt att förklara att det är en skala, och att det inte finns några rätt eller fel svar.

När du har sagt ett påstående och eleverna fått ställa sig på plats frågar du eleverna varför de har ställt sig där de står. Börja gärna med att ställa några enkla frågor så att eleverna förstår hur övningen går till.

Påståenden att läsa för eleverna:

 • Jag tycker bättre om sommaren än om vintern
 • När jag blir stor vill jag bli gruvarbetare
 • Jag skulle vilja leva på 1600-talet
 • Det var bra att Sverige använde koppar för att betala för krig på 1600-talet
 • Jag skulle hellre arbeta än gå i skolan
 • Ett land är bättre ju större det är
 • Staten ska ge pengar till dem som är fattiga
 • Sverige borde bygga fler krigsfartyg
 • I ett land borde det inte finnas några människor som är rikare än andra

Litteratur

 • Kristiansson, Sture. 1997. Strömningar till och från Stora Kopparberget: en studie i påverkansfaktorer. STORA: Falun.
 • Olsson, Daniels Sven. 2010. Falu gruva. Stiftelsen Stora Kopparberget: Falun.
 • Sveriges Geologiska Undersökning, Metall- och mineralåtervinning, https://www.sgu.se/mineralnaring/metall--och-mineralatervinning/, 2021, 15 april
 • Tingström, Bertel. 1982. Svenska plåtmynt 1644-1768: antalet till våra dagar bevarade exempel. Ordfront: Stockholm.
Falu Gruvas logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Falu gruva

För elever

I den här lektionen får du lära dig om hur Sverige betalade för alla krig under stormaktstiden, och vad som hände med pengarna när de inte kunde användas som mynt längre.