Lektion

Åk 4-6

Kopparmynt överalltLektion

Varför var de svenska mynten så tunga på 1600-talet?

1600-tal

Falun, Sverige

En mängd kopparmynt.
Koppardaler. Falu gruva (CC BY).
I den här lektionen får du lära dig om hur Sverige betalade för alla krig under stormaktstiden, och vad som hände med pengarna när de inte kunde användas som mynt längre.

Rikets skattkista

Genom att blanda koppar med tenn bildas brons. Av brons gick det att gjuta kanoner som vägde mindre än kanoner som var tillverkade av järn. Med många soldater och lätta kanoner fick Sverige en stark armé.

En kanon av brons på en trälavett.
En bronskanon. Foto: Olle Norling, Falu Gruva (CC BY).

På 1600-talet kom två tredjedelar av all koppar som användes i Europa från Falun. De som tillverkade och sålde koppar betalade skatt. Genom skatten på koppar fick riket mycket pengar. Falu Gruva kallades för “Rikets skattkista”. Pengarna användes för att betala soldater i armén och Sverige fick på 1600-talet en av de största arméerna i Europa.

Under 1600-talet var den svenska armén ute och krigade runt hela Östersjön och nere i Tyskland. Sverige blev ett av de mäktigare länderna i Europa. Samtidigt som Sverige var en stormakt i Europa var det många invånare som var mycket fattiga. Falun var ett tag Sveriges näst största stad och det fanns mycket pengar i Falun, ändå fick många barn tigga på gatorna för att få mat att äta.

Koppar runt om i världen

Tack vare gruvan i Falun hade Sverige gott om koppar, men det var ont om guld och silver. I stället för att göra guld- och silvermynt började Sverige att använda koppar för att tillverka pengar. Ett mynts värde berodde på värdet av metallen det innehöll. För att ett kopparmynt skulle vara lika mycket värt som ett guldmynt behövde det vara större och tyngre, eftersom koppar inte är lika dyrt som guld. De svenska mynten var tunga och svåra att bära. Därför användes särskilda slädar för att frakta mynten.

Koppar är en metall som är lätt att återvinna. När kopparmynten inte längre användes som pengar såldes de som kopparplåtar. Kopparplåtarna smältes om och kunde bli till exempel tak på slott i Europa. Europeiska handelsmän tog med kopparplåtar och använde dem som handelsvaror när de seglade till Indien.

Titta på kartan och klicka på orterna för att få veta mer. I övre vänstra hörnet finns en innehållsförteckning över alla orter som visas.

Fundera och värdera

Det var många människor som var beroende av Falu Gruva. Till exempel fick landet in skatt, handelsmän kunde göra vinster på att köpa och sälja koppar och gruvarbetarna fick lön för sitt arbete. Vem tror du tjänade mest på att Falu Gruva fanns?

Falu Gruvas logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Falu gruva

För lärare

Den här lektionen handlar om hur ett litet land som Sverige kunde få råd att bli en stormakt, och hur Sverige använde sina pengar. Den kan även få elever att börja tänka på hur vi fördelar pengar mellan oss idag.