Lärarhandledning

Åk 4-6

Krig mot Norge?Lärarhandledning

Varför var det nära att bli krig mot Norge år 1905?

1900-talet

Karlstad

Gammalt foto på soldater med gevär i händerna framför en kanon
Sverige har vi levt i fred sedan 1814 - men hösten 1905 var det nära att bli krig mot Norge. Maktförhållandena mellan länderna var skeva och Norge bestämde sig för att säga ifrån. I den här lektionen får eleverna lära sig mer om unionen mellan Sverige och Norge och hur det gick till när den upplöstes.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22 centralt innehåll

Folkökning, ändrade maktförhållanden och emigration, cirka 1800–1900

  • Nya maktförhållanden i Sverige och mellan länder i Norden.

Lgr22, betygskriterier

Eleven visar kunskaper om händelser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.

Om lektionen

Sverige och Norge är sedan länge goda grannar, även om vi ibland drar elaka vitsar om varandra. Det är svårt att tänka sig att det tidigare i historien har funnits skyttegravar och soldater längs gränsen. Mellan 1814 och 1905 var Sverige och Norge i union. När Norge bröt sig ur unionen uppstod ett spänt läge och många befarade att krig skulle bryta ut. I lektionen får eleverna undersöka orsakerna till och följderna av dramatiken kring unionsupplösningen och fundera kring vad en gränslinje har för betydelse för de människor som bor i området.

Övning

Dela in klassen i grupper om tre. I dessa grupper får de diskutera. Diskussionen avslutas med att ta lyfta upp vad eleverna diskuterat i helklass.

Skolan ni går i ligger nära gränsen till ett annat land. Den ligger så nära att hälften av eleverna i klassen kommer från det andra landet. Ni elever brukar ofta gå över gränsen mellan de olika länderna till exempel på er väg till skolan eller när ni går hem till kompisar.

De två länderna blir mer och mer osams och militärer har börjat ses vid gränsen. Skolan fortsätter än så länge och eleverna är fortfarande välkomna dit oberoende av var de bor. Men hur länge till?

  • Hur kan det kännas att helt plötsligt förbereda sig för att kriga mot sina grannar.
  • Hur tror ni att ni elever hade börjat bete er mot varandra? Håller ni ihop? Eller startas bråk i klassen?
  • Tror ni att det spelar någon roll från vilket land läraren kommer?
  • Kan ni elever påverka på något sätt?
Värmlands museums logga

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Värmlands museum

För elever

I Sverige har vi levt i fred sedan 1814 - men hösten 1905 var det nära att bli krig mot Norge. I september fanns tusentals svenska soldater vid den norska gränsen och väntade på krig. Vad hade Sverige och Norge egentligen att kriga om och vad hände?